Maggie De Block: 'Geen reden om verblijfspapieren in te trekken van mensen die betaald hebben voor visa'
Minister De Block en premier Michel Foto: Belga
In het parlement werden tijdens het debat heel wat kritische vragen gesteld over de visa-affaire rond het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA). Premier Michel reageerde boos. 'Dit treft het vertrouwen in onze democratische instellingen', aldus de premier. 'Mensen zijn mogelijk niet naar hier gekomen omwille van hun kwetsbaarheid, wel omwille van hun financiële mogelijkheden', reageerde bevoegde minister De Block (Open VLD). Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft niet gesproken.

De vragen van de parlementsleden werden gesteld aan premier Michel en aan Franckens opvolgster Maggie De Block (Open VLD). Francken zelf zat tijdens het debat op zijn plaats achterin de Kamer, maar heeft het woord niet genomen. Groen en SP.A eisen dat Francken gehoord wordt in de hoorzittingen.

'Dit zijn extreem ernstige en choquerende feiten, ik ben verontwaardigd en boos', zegt Michel in de kamer. 'Dit treft het vertrouwen in onze democratische instellingen.' Hij blijft erbij dat humanitaire visa moeten blijven bestaan. 'Humanitaire visa moeten niet in vraag gesteld worden, maar we zullen streng zijn over deze feiten', zei de premier.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) sprak het parlement ook toe. 'De schade is groot, maar ik ga de status van de mensen die hebben betaald voor hun verblijf, niet intrekken. Zij zijn ook slachtoffer', aldus de minister. 'Er is een zeker parfum van cliëntelisme. Mensen zijn mogelijk niet naar hier gekomen omwille van hun kwetsbaarheid, wel omwille van hun financiële mogelijkheden.'

Oppositie

Patrick Dewael (Open VLD) vraagt alvast hoorzittingen in de commissie Binnenlandse Zaken. ‘Wie wist wat, op welk ogenblik? Dat is een zaak van politieke verantwoordelijkheid. Hoorzittingen in de commissie Binnenlandse Zaken lijken me zeker aan de orde.’ 

Oppositiepartij CDH vraagt zelfs een onderzoekscommissie. De partij zwaaide met een brief van de European Syriac Union een organisatie van oosterse christenen in Europa. In de brief is sprake van 'criminele activiteiten' bij het overbrengen van christenen uit Syrië naar België. Er wordt gesproken over 6 Belgen die daar 3.000 tot 14.000 euro voor vragen. De naam Kucam valt evenwel niet.

Voor Groen stelde Wouter De Vriendt: ‘Elke dag duiken nieuwe bezwarende feiten op. Francken heeft vandaag moeten toegeven dat hij al sinds september of oktober op de hoogte was van de fraude', zei De Vriendt. 'Hij heeft daarmee niets gedaan.' 

‘Francken stelt regelmatig ngo’s gelijk met mensenhandelaars, maar blijkbaar zitten ze in zijn eigen entourage', aldus Julie Fernandez Fernandez (PS). 'Want winst halen uit mensen in gevaar, dat is het werk van mensenhandelaars. Francken heeft geruchten gehoord, zegt hij. Heeft hij een intern onderzoek ingesteld? De procedures herzien? De geruchten geverifieerd?’

'Het systeem van humanitaire visa dient om in uitzonderlijke gevallen uiterst kwetsbare mensen toegang te geven tot ons land op een legale manier. Wanneer je die procedure gebruikt om duizenden visa uit te delen, moet je nadenken over criteria, controle en toezicht achteraf. Dat is het minste wat je kan doen', vindt Monica De Coninck (SP.A)

Ook de voormalige coalitiegenoot CD&V was kritisch voor Theo Francken. Nahima Lanjri had het over politiek cliëntelisme. ‘Het is schandalig dat sommigen zich verrijken op kap van mensen die zich in een van de meest kwetsbare momenten van hun leven bevinden. Dit had vermeden kunnen worden. Hoe vaak heb ik niet gevraagd om het systeem van humanitaire visa transparanter en objectiever te maken? Men wilde niet luisteren, maar alleen beslissen. Dit heeft geleid tot misbruiken, willekeur en zelfs politiek cliëntelisme.’