Hart boven Hard wil uw prioriteiten kennen en lanceert enquête
De Grote Parade van burgerbewegingen Hart boven Hard in oktober vorig jaar. Foto: Bart Dewaele

De vierdagenweek, een progressieve vermogensbelasting, een verbod op reclame voor junkfood of gratis kinderopvang voor iedereen. Burgerbeweging Hart boven Hard wil minstens 23.000 mensen bevragen over 23 alternatieven voor het huidige beleid. Online of op papier kunnen zij kiezen voor die voorstellen waar de volgende regering volgens hen prioritair werk van moet maken.

De grootschalige enquête gaat over zes thema’s: klimaat, werk, diversiteit, belastingen, gezondheidszorg en sociaal-economisch beleid. De actie mondt op 12 mei uit in een ‘Mars voor de Grondrechten’ in Brussel.

De volksbevraging in Vlaanderen, Brussel en Wallonië past in een nationale campagne van Hart boven Hard en Tam Tam rond artikel 23 van de Grondwet, dat stelt dat ‘ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden’. Meer specifiek noemt het artikel het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kindergeld.

‘Samen met experts en organisaties hebben we ons afgevraagd hoe je die grondrechten anno 2019 concreet kan blijven waarmaken’, zegt Wouter Hillaert van Hart boven Hard. ‘Zo zijn we tot 23 voorstellen gekomen, die we tot half maart willen voorleggen aan duizenden medeburgers: wat zijn per thema jouw prioriteiten?’

Hart boven Hard wil uw prioriteiten kennen en lanceert enquête
Kan dit wel? Foto: rr

Tussen de 23 voorstellen staan klassieke alternatieven als de vierdagenweek, strengere controles op discriminatie en een progressieve vermogensbelasting, maar ook nieuwe ideeën als schoolklassen van maximaal twintig leerlingen, een verbod op reclame voor junkfood of gratis kinderopvang voor iedereen. 

Op 12 mei, twee weken voor de verkiezingen, komt Hart boven Hard met alle gekozen voorstellen ook op straat in een ‘Mars voor de Grondrechten’ in Brussel.