CurieuzeNeuzen Vlaanderen krijgt Gouden Erepenning
Foto: katrijn van giel

Het citizen-scienceproject ‘CurieuzeNeuzen Vlaanderen’, een samenwerking tussen De Standaard, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij, met ondersteuning van Hiva-KU Leuven en Vito, krijgt van het Vlaams Parlement een Gouden Erepenning.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootschalige buurtonderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen, krijgt op 30 januari samen met Bosforum, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland een erepenning.

CurieuzeNeuzen heeft de concentraties van stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht in Vlaanderen zeer fijnmazig in kaart gebracht. 20.000 Vlamingen hebben in mei 2018 de luchtkwaliteit gemeten.

Het was internationaal de eerste keer dat burgers op een dergelijke grote schaal actief betrokken werden bij een wetenschappelijk project rond luchtkwaliteit. De NO2-meting gebeurde aan de voorzijde van de woning door twee meetbuisjes die werden vastgehecht aan een V-vormig bord.

Het resultaat is een ongeziene grote en internationaal toonaangevende dataset, die wetenschappers in staat stelt om de impact van verkeer op luchtkwaliteit beter te analyseren.

Lees meer over de wetenschappelijke inzichten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen.

Voor welzijn van Vlaanderen

Het Vlaams Parlement reikt sinds 1991 geregeld Gouden Erepenningen uit aan personen, instellingen of verenigingen die zich ‘langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de geestelijke of materiële ontplooiing of voor het welzijn of de welvaart van de Vlaamse Gemeenschap’.

Bij elke uitreiking wordt gekozen voor een centraal thema, gaande van literatuur tot kunst, wetenschap en sport. Deze keer is het thema ‘natuur en milieu’.