‘<i>Mag da</i>, een agent die mij zonder uitleg fouilleert?’
Foto: rr
Een website met info over rechten en plichten moet conflicten tussen de Antwerpse politie en jongeren vermijden. ‘Onwetendheid leidt nu soms tot frustratie’, zegt de politie.

Sinds begin dit jaar deelt de Antwerpse politie wekelijks een filmpje op haar Facebookpagina met een centrale vraag zoals: ‘Een politieambtenaar vraagt op straat naar mijn identiteitskaart, mag da?’ Met de filmpjes probeert ze Antwerpse jongeren warm te maken voor de campagne ‘Mag Da?’, die hen wil informeren over hun rechten en plichten.

‘We willen conflict vermijden door het wederzijdse begrip te verbeteren’, zegt woordvoerder Willem Migom. ‘We moeten naar een gezonde balans.’ Die is momenteel wat zoek, zegt Migom. ‘We zien sommige controles of interventies escaleren op basis van een misverstand.’

Vaak draait het om praktische kwesties. Een van de vragen is bijvoorbeeld of het is toegestaan politieagenten te filmen tijdens een interventie: ja, maar je mag de beelden niet verspreiden op sociale media, tenzij je toestemming hebt.
Iedereen die wil, kan extra vragen opsturen. Na een week waren dat er al meer dan honderd.

Meer dialoog
‘Heel veel jongeren kennen hun rechten niet’, verduidelijkt Matthijs Spittel van Uit De Marge Antwerpen, een netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Spittel leidt het project ‘Zo Geflikt’, dat jongeren en de politie in dialoog wil laten treden om de onderlinge relaties te verbeteren.

‘De website vergroot hun kennis’, zegt Spittel. ‘Hij is transparant en leidt misschien tot meer begrip. Bij een politiecontrole gaat het soms fout, omdat jongeren vragen hebben bij de handelingen van politieagenten: mag dat wel?’

Spittel geeft een voorbeeld: politieagenten filmen. ‘Veel jongeren zitten met de  vraag: kun je politieagenten filmen bij een interventie? Bij jongeren bestond de angst dat zoiets absoluut niet mag.’

Op magdapolitie.be lezen we dat je een tussenkomst van de politie mag filmen zonder de politie te hinderen, maar je mag het filmpje niet delen op sociale media (zelfs niet op chatapps!). Ook slachtoffers of verdachten filmen mag blijkbaar niet. Dat ligt niet eenvoudig bij de jongeren, geven ze bij Uit De Marge aan. ‘Jongeren filmen de handelingen van de politie ten opzichte van slacht­offers, net omdat ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt.’

Niemand koestert de illusie dat een website de relatie tussen jongeren en politie een-twee-drie zal verbeteren. Dieter Daniëls, communicatieverantwoordelijke van Kras Jeugdwerk, wijst erop dat bewustmaking van twee kanten moet komen: ‘Het is belangrijk dat ook agenten gesensibiliseerd worden.’

En mag da nu, gefouilleerd worden zonder uitleg? Ja, zegt de politie, maar alleen als er een geldige reden voor bestaat.