Francken: 'Kucam werd gerespecteerd door zijn gemeenschap'
Foto: bart dewaele
Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) reageert geschokt op het nieuws over zijn Mechelse partijgenoot Kucam. Volgens hem is het normaal dat zijn kabinet in dit dossier van humanitaire visa voor Syrische christenen werkte met tussenpersonen. 'Maar mijn vertrouwen in de mensheid is er niet echt op vooruitgegaan nu.'

Op Terzake zei Theo Francken over de zaak-Kucam dat hij wist dat er geruchten waren dat Kucam zich persoonlijk verrijkte met dossiers van mensen die een humanitair visum vroegen en kregen om vanuit Syrië naar ons land te komen.

'Ik heb de betrokkene gezegd dat hij naar de politie moest stappen en klacht moest indienen.' Dat is gebeurd, volgens Francken,  en het onderzoek dat vandaag bekend werd gemaakt is daar een gevolg van. 'We wachten nu het verloop van het onderzoek af.'

Op Terzake herhaalde Francken de goede bedoelingen van de humanitaire visa die door zijn kabinet zijn uitgereikt. 'We wilden Syrische christenen redden die bedreigd werden met de dood door IS.'

'Niemand wist ervan'

Daarbij werkte het kabinet inderdaad vaak met vertrouwenspersonen: mensen die kwamen aandragen met lijsten van Syriërs die een visum zouden moeten krijgen. Eén van die tussenpersonen was Kucam en Francken beklemtoont dat het Mechels gemeenteraadslid een gerespecteerd man is in zijn gemeenschap. Een man die ook veel stemmen haalt bij die gemeenschap in Mechelen.

Kortom, er was geen reden om aan te nemen dat Kucam niet te vertrouwen was en zichzelf verrijkte met deze humanitaire visa.

Francken is er zeker van dat niemand op zijn kabinet, waar de visa uiteindelijk moesten worden goedgekeurd, wist van dit handeltje van Kucam. 'Ik vertrouw mijn mensen voor 100 procent.' Ook Francken zelf was niet op de hoogte van de praktijken waarvan Kucam nu wordt beschuldigd.

Hij beklemtoont ook dat niemand vanuit Syrië naar ons land is gekomen zonder dat hij of zij eerst gescreend werd door politie en staatsveiligheid.