Parlement komt personen met handicap tegemoet voor wachttijden
Foto: bart de waele

Mensen met een handicap hebben sinds 2017 recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Maar ze moeten soms maanden of jaren wachten voor ze dat tarief daadwerkelijk krijgen. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde unaniem een wetsvoorstel van CD&V en N-VA goed om het tarief retroactief toe te kennen.

Mensen met een handicap krijgen nu het sociaal tarief pas vanaf de eerste dag van het trimester waarin het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap (DGPH) beslist heeft. Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming echter zo lang op zich wachten, dat mensen maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur.

Het wetsvoorstel moet het tarief nu retroactief toekennen. ‘Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand al vanaf januari 2018 een handicap heeft, maar de DGPH beslist pas in oktober 2018 dat hij of zij ook recht heeft op een tegemoetkoming, dan moet ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toegekend worden vanaf januari en dus niet pas vanaf oktober. De uitkering voor personen met een handicap moeten immers retroactief toegekend worden’, zegt Lanjri.

Geen respons

De werking van de DGPH loopt al jaren moeizaam. Mensen stuiten er op een muur van ingewikkelde administratie en wachttijden. Vorig jaar werd gemiddeld de helft van de oproepen beantwoord. Enkele honderdduizenden oproepen kregen geen respons. Ook via het contactformulier op de website is het moeilijk om de dienst van de FOD Sociale Zekerheid te bereiken. Er is te weinig personeel op de administratieve dienst en dossiers blijven jarenlang aanslepen.