Bisschop Bonny over nieuw leerplan: ‘Godsdienst blijft een leervak’
Foto: ‘Wat weten leerlingen vandaag nog over de joods-christelijke godsdienst?’, vraagt bisschop Bonny zich af.

Vanaf 1 september 2019 wordt er een nieuw leerplan voor de lessen rooms-katholieke godsdienst gevolgd in het secundair onderwijs. Er wordt veel nadruk gelegd op de theoretische kennis van het christendom. ‘Maar ook voor andere godsdiensten is er nog altijd tijd’, zegt Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen.

Na twintig jaar is er een nieuw leerplan voor de lessen rooms-katholieke godsdienst in het secundair onderwijs. ‘De grote thema’s blijven, maar er komt een actualisering in drie domeinen’, zegt Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen. ‘Zoals de leerling en zijn leefwereld, de complexe samenleving en de christelijke en kerkelijke traditie. Een kind zit met meer identiteitsvragen omdat hij vandaag in een verschillende leefwerelden tegelijk leeft: vluchteling, Vlaming, allochtoon… Of het kind leeft in een gezin met een mama en een papa of in een gebroken gezin met twee mama’s en twee papa’s. Het eerste domein moet duidelijkheid brengen in de vraag ‘wie ben ik?’.

349 begrippen

In het plan is ook veel aandacht voor de religieuze geletterdheid. Zo is er een lijst opgenomen met 349 begrippen en symbolen die leerlingen aan het einde van het zesde jaar volledig moeten kennen. 'Het zijn onder andere parabels, bijbelverhalen en sacramenten', zegt Lieven Boeve, direceur van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze werden ook betrokken bij de actualisering van het leerplan. 'De religieuze geletterdheid is belangrijk. Veel van die uitdrukkingen, zoals "de verloren zoon" of "bij de duivel te biecht gaan", zitten verweven in onze taal. Alleen al om dat te begrijpen, is die religieuze geletterdheid van belang.' 

‘Wat weten leerlingen vandaag nog over de joods-christelijke godsdienst? Het gaat niet om details als plaats- of eigennamen of weten in welke vers wat precies staat. Godsdienst blijft een leervak en de lijst gaat over de basiskennis’, zegt Bonny.

'Meer dan alleen weetjes'

De bisschop haalt ook het verhaal van Mozes aan en ‘de diepere betekenis van verdrukking en bevrijding’. ‘Die basisinzichten mogen niet worden verwaarloosd’, zegt de bisschop. ‘Ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan, bijvoorbeeld: dat gaat verder dan alleen de barmhartigheid. Het gaat over de vraag “wie is mijn naaste”? Dergelijke verhalen zijn meer dan alleen weetjes.’

'We willen vanuit die dialoog werken aan de identiteitsvorming van de scholieren', zegt Boeve. 'Door dit nieuwe leerplan willen we de identiteit van de scholieren vormen door in dialoog te gaan. De christelijke stem daarin komt dan versterkt aan bod. Vroeger werd die stem meer in christelijke milieus doorgegeven, bijvoorbeeld tijdens de (plechtige) communie. Vandaag gebeurt dat veel minder.'

Bonny maakt zich sterk dat er ook voor de andere godsdiensten en levensbeschouwingen nog ruimte en tijd zal worden vrijgemaakt in de godsdienstlessen.‘Van bijvoorbeeld het boeddhisme of de islam geven we de basisinzichten nog altijd mee. Ook teksten van andere godsdiensten worden aangehaald. Maar er moet ook waakzaamheid blijven over de eigen geletterdheid van het joods-rooms katholieke christendom. Die stroom moeten we blijven meenemen', zegt Bonny. Ook Lieven Boeve benadrukt dat ze 'blijven uitgaan van pluraliteit van levensbeschouwingen'.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig