Waarom een schooldirecteur de klimaatactie steunt en toch sancties uitdeelt
Foto: Kristof Vadino
Een scholier beweerde dat het Pius X in Antwerpen gedreigd had met 'strenge straffen' voor klimaatspijbelaars. Directeur Jan Maddens ontkent dat en licht zijn standpunt toe.

Ruim een kwart van onze leerlingen uit de derde graad bleef donderdag weg van school om in Brussel te gaan betogen voor meer aandacht voor het klimaat. Zij gaven gevolg aan de oproep van enkele jongeren om te 'spijbelen voor het klimaat'.

Deze leerlingen stellen een krachtige daad van verzet: zij negeren opzettelijk hun plicht om op school aanwezig te zijn en stuurden een duidelijk signaal uit naar de overheid. Onze school heeft respect voor deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze leerlingen namen zelf het initiatief, mobiliseerden zelf hun klasgenoten, organiseerden zelf de verplaatsing naar Brussel.

Juist om die reden beslisten wij om geen toestemming te geven voor hun afwezigheid op school: als de school toestemming geeft is er niet langer sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid en ondergraven we de actie. Wij willen leerlingen de gelegenheid bieden om hun volle verantwoordelijkheid te nemen voor hun actie. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook zelfstandig de gemiste lessen inhalen en mogelijke sancties erbij nemen.

Schooluitval en ongewettigde afwezigheid zijn ernstige problemen, waar ook onze school mee geconfronteerd wordt. Wij volgen spijbelaars dan ook strikt op. Niet met “strenge straffen” of “schorsingen” (zoals ten onrechte in de krant van 11/01 stond), maar in de eerste plaats met gesprekken en overleg met alle betrokken partijen. En ook sancties.

Maar het spreekt voor zich dat wij leerlingen die deelnemen aan deze actie blijven verwelkomen en steunen.

Want er is geen planeet B.