Rioleringsgraad laat te wensen over in Vlaanderen
Foto: credit

Eén op de acht huizen in Vlaanderen heeft geen aansluiting met het rioleringsnet. Een deel van dat afvalwater komt in de beken en rivieren terecht. Dat meldt VRT.

Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij is de rioleringsgraad in Vlaanderen op dit moment 87 procent. Een lichte verbetering tegenover 2015, toen nog zo'n 15 procent van het afvalwater ongezuiverd in de waterlopen terechtkwam. Het werk is verre van gedaan. In Nederland is de rioleringsgraad haast 100 procent.

Tegen 2027 verwacht Europa dat alle rivieren en beken in de Unie zuiver zijn. Goede riolering heeft daar een groot effect op. Uit cijfers van 2013 blijkt dat 29 procent van de vervuiling door stikstof in onze oppervlaktewateren afkomstig was van huishoudelijk afvalwater. Voor vervuiling met fosfor gaat het 42 procent.