Een vijfde meer asielzoekers  in 2018
Het nieuwe loket van DVZ aan het Klein Kasteeltje (begin december 2018) Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Over het hele jaar 2018 dienden 23.443 personen in ons land een asielaanvraag in. Dat is 19 procent meer dan het jaar daarvoor. De meeste aanvragen komen van mensen uit Syrië, de Palestijnse gebieden, Afghanistan en Irak. Dat zegt minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD).

Het aantal asielaanvragen begon pas vanaf de zomer opmerkelijk te stijgen. Er kwamen vooral meer Palestijnen toe. Dat was de reden voor voormalig staats­secretaris Theo Francken (N-VA) om een quotum van vijftig asielaanvragen per dag in te voeren. Dat werd weer afgeschaft. De Raad van State oordeelde dat het quotum onwettig was. Iedereen die asiel wil vragen, kan sinds eind december weer binnen.

Niettemin is het aantal asielzoekers in december gedaald met 35 procent ten opzichte van november. Met 1.253 asielzoekers is dat het laagste aantal voor een ­decembermaand sinds 2008.

Geen trendbreuk

Die daling betekent nog geen trendbreuk. In december melden zich altijd minder asielzoekers aan. Bovendien was het asielloket van de Dienst Vreemdelingen­zaken tussen Kerstmis en Nieuwjaar door vakantie enkele dagen meer gesloten dan het jaar daarvoor. De hervestiging van enkele honderden vluchtelingen was eerder al door Francken stopgezet.

In 2015, in volle vluchtelingencrisis, vroegen 45.000 mensen asiel, uitzonderlijk veel. Het aantal asielaanvragen schommelt al jaren rond de 20.000 per jaar.