Proximus legt brugpensioen op tafel, maar politiek is niet happig na Carrefour-rel
Foto: Kristof Vadino
Proximus legt bij zijn afslanking het brugpensioen op tafel. Theoretisch kan het vanaf 58 jaar, maar de politiek is niet happig na de Carrefour-rel.

De zenuwen van de ministers in de regering van lopende zaken stonden gisteren strak gespannen. Oorzaak waren de plannen van Proximus om de komende drie jaar ‘versneld zijn kosten af te bouwen’ en meer in te zetten op digitalisering en automatisering. Een oefening die al enkele jaren loopt, maar waar Proximus een tandje bij steekt als gevolg van toenemende concurrentiële druk. Daarbij zouden 1.900 mensen hun job verliezen.

Het plan wordt vandaag voorgelegd aan de vakbonden. Proximus legt bij het banenverlies niet alleen een royaal bedrag op tafel om vrijwillig vertrek te stimuleren, maar rekent tevens op een brugpensioen, ook bekend als SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Proximus kan in principe een brugpensioen vanaf 58 jaar vragen, maar politiek is daar erg weinig animo voor. In regeringskringen wordt getwijfeld of Proximus zelf vragende partij is om de lat al op 58 jaar te leggen. ‘Het is nog onduidelijk of het om een herstructureringsplan gaat. Welk etiket kleven ze er nu eigenlijk op?’, klinkt het.

Als Proximus het plan nog niet dit jaar maar pas volgend jaar in uitvoering brengt, zou de leeftijd op 60 jaar komen te liggen, luidt het. Proximus gaat over het plan overleggen met de bonden; die zijn traditioneel voorstander van brugpensioen op een zo laag mogelijke leeftijd.

De regering wil een herhaling van de discussie met Carrefour vermijden. Daar onderhandelden de bonden en directie SWT op 56 jaar, wat aanleiding gaf tot hoogspanning tussen federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn Vlaamse evenknie Philippe Muyters (N-VA). Uiteindelijk kwam het brugpensioen op 56 jaar er wel door. 

Wet-Renault

Op het kabinet van minister Peeters wees men er gisteren op dat Proximus geen privébedrijf is zoals Carrefour en onder andere wetgeving valt. Nog steeds volgens het kabinet is ook de wet-Renault niet van toepassing. Specialisten inzake arbeidsmarkt hadden dat eerst anders ingeschat, wat iets zegt over de complexiteit van de Belgische arbeidswetgeving.

Proximus wil hoe dan ook zoveel mensen als mogelijk via brugpensioen laten afvloeien. Gedwongen ontslagen zouden vermeden worden. Vandaar dat er ook een sociale enveloppe op tafel komt om mensen aan te zetten tot vrijwillig vertrek.

Wendbaarder en performanter

De kostenbesparingsronde heeft als doel Proximus zowel wendbaarder als performanter te maken. Het bedrijf heeft verhoudingsgewijs te veel werknemers, zit nog met een erfenis van statutair benoemende personeelsleden en heeft te weinig medewerkers met gespecialiseerde digitale kennis. Met een operationele brutowinst-marge van 33 procent is Proximus allesbehalve een bedrijf in moeilijkheden. De redenering van de telecomspeler is echter dat de komende jaren de druk op de omzet alleen maar zal toenemen als gevolg van scherpere concurrentie. 
 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig