Dinsdagavond Amerikaanse tijd, op de 18de dag van de shutdown, heeft president Donald Trump voor het eerst een speech gegeven vanuit zijn ‘Oval Office’ in het Witte Huis aan de natie, live uitgezonden op de meeste Amerikaanse tv-zenders.

Donald Trump had het in de ongeveer tien minuten durende speech van achter zijn bureau over de 'groeiende humanitaire en veiligheidscrisis aan de zuidelijke grens'.

Volgens de president komen vele duizenden mensen illegaal binnen via die grens, maar heeft de VS geen plaats meer om ze op te vangen en geen manier om ze terug te sturen.

'Alle Amerikanen lijden onder ongecontroleerde illegale migratie. Onder de hardst getroffenen zijn Afrikaans-Amerikanen en Latijns-Amerikanen.'

Trump wees op de drugs die via de grens worden gesmokkeld en vele levens eisen. Hij beweerde dat 266.000 criminele illegalen werden gevat en dat doorheen de jaren duizenden Amerikanen gedood zijn door illegalen. 'Duizenden anderen zullen gedood worden als we niet onmiddellijk ingrijpen.'

'Dit is ook een crisis van het hart en de ziel', aldus Trump. 'Kinderen worden illegaal het land binnengebracht en gebruikt als menselijke pionnen door wrede coyotes en bendes. Vrouwen worden misbruikt. Vrouwen en kinderen zijn de slachtoffers en ik ben vastbesloten dit menselijk lijden te beëindigen.'

Volgens Trump zou zijn begrotingsvoorstel Amerika veilig houden, 'veiliger dan ooit tevoren'. Naast andere maatregelen, zoals materiaal voor de detectie van drugs en medische hulp, is volgens hem de gevraagde 5,7 miljard dollar voor de grensmuur essentieel. Op vraag van de Democraten zou die uit staal, niet cement gemaakt worden. Volgens Trump is de muur absoluut essentieel en is dat gewoon logisch. De muur zou “heel snel” zichzelf terugbetalen, in vergelijking met de kosten door drugssmokkel. 'De muur zal ook indirect betaald worden door het goede nieuwe handelsakkoord met Mexico.'

Trump zei dat Democraten eigenlijk niet tegen een muur waren, maar van mening veranderden nadat hij president werd. 'Ze weigeren de crisis toe te geven en weigeren de nodige fondsen toe te kennen. De shutdown is er maar om één reden: omdat de Democraten de beveiliging van de grens niet willen financieren. Mijn administratie doet alles wat ze kan om dit op te lossen, maar de enige oplossing is dat de Democraten de financiering goedkeuren. Hopelijk kunnen we boven partijpolitiek uitrijzen om de nationale veiligheid te garanderen.'

Over de suggestie dat een muur immoreel zou zijn, zei Trump: 'Waarom zetten rijke politici dan muren rond hun huizen? Niet omdat ze de mensen erbuiten haten, maar omdat ze houden van de mensen erbinnen. Het enige wat echt immoreel is, is om niets te doen, en Amerikanen te laten sterven door illegalen. Elke dag worden waardevolle levens afgenomen door mensen die geen recht hebben om hier te zijn.'

'Tijdens de laatste jaren heb ik tientallen families ontmoet van geliefden die gestolen werden door illegale immigranten. Het is zo triest. Ik zal nooit de pijn in hun ogen vergeten.'

Trump zei dat hij de leiders van het Congres heeft uitgenodigd voor nieuwe onderhandelingen over de kwestie.

'Hoeveel meer Amerikaans bloed moet vloeien voor het Congres zijn job doet? Voor zij die weigeren tot een compromis te komen: stel je voor dat het jouw geliefden waren. Aan de Congresleden: keur de begrotingswet goed die deze crisis beëindigt. Aan het volk: contacteer je Congresleden. Dit is een keuze tussen juist en fout, recht en onrecht. Het is onze plicht.'

'Toen ik de eed aflegde als president, beloofde ik dat ik ons land zou beschermen. En zo helpe me God, dat is wat ik zal doen.'

Al derde week shutdown

De shutdown in de VS is aan zijn derde week bezig, sinds de Democraten in het Amerikaanse Congres weigerden Trumps begrotingsvoorstel goed te keuren waarin hij zowat 5,7 miljard dollar (ongeveer 4,9 miljard euro) vroeg voor zijn beloofde muur aan de grens met Mexico.

De president weigert een begrotingswet te ondertekenen als dat bedrag voor de muur er niet in is opgenomen. De begroting werd daarom geblokkeerd, waardoor een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten sinds 22 december gesloten is en honderdduizenden ambtenaren thuis zitten of zonder loon moeten werken.

Pogingen om een compromis te vinden, mislukten en Trump dreigde al om de shutdown zo nodig maanden, zelfs jaren vol te houden. Om de grensmuur toch te kunnen bouwen zonder akkoord van het Congres, zou Trump desnoods de nationale noodtoestand uitroepen, verklaarde hij. Hij zou dan 1 à 2 miljard fondsen van Defensie kunnen gebruiken.

Juridische experts waarschuwden echter dat zo’n uitroeping van de noodtoestand op legaal vlak waarschijnlijk niet zou werken. Tijdens zijn speech was dan ook geen sprake van die noodtoestand.

Democraten: 'Misinformatie'

De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Democrate Nancy Pelosi, en Democratisch leider voor de Senaat Chuck Schumer gaven kort na Trumps speech een eigen verklaring als antwoord.

Pelosi zei dat 'helaas veel van wat we net gehoord hebben vol misinformatie zat'. 'Trump heeft angst gekozen.' Volgens haar wil Trump geen compromis goedkeuren vanuit zijn obsessie met de grensmuur en heeft hij ervoor gekozen om kritieke diensten gegijzeld te houden. 'En dat is gewoon verkeerd.'

'We zijn het er allemaal over eens dat we onze grenzen moeten beschermen terwijl we onze waarden respecteren.' Volgens haar zijn vrouwen en kinderen geen veiligheidsbedreiging maar een humanitair drama. 'President Trump moet stoppen met mensen gegijzeld te houden.'

Volgens Schumer is de crisis het gevolg van de president die gefaald is om Mexico te doen betalen voor de muur en niet in staat is om het Congres en het volk te overtuigen. 'Geen enkele president zou op tafel moeten slaan en de overheid doen sluiten omdat hij zijn zin niet krijgt.' 'De president heeft een beroep gedaan op angst, niet feiten.'

'Democraten en de president willen beiden een sterkere veiligheid aan de grens, maar zijn het alleen niet eens over de beste manier om dat te doen.'

'De shutdown moet losgekoppeld worden van het debat over de beveiliging van de grens. Dat is geen excuus om miljoenen Amerikanen te doen lijden.'

'De meeste presidenten gebruikten speeches vanuit het Oval Office voor nobele doeleinden. Deze werd gebruikt om een crisis te fabriceren.'

'Er zijn geen uitdagingen zo groot dat we ze niet aankunnen. We kunnen dit doen zonder een dure en nutteloze muur. Het symbool van Amerika zou het Vrijheidsbeeld moeten zijn, geen negen meter hoge muur.'

Schumer riep Trump op de overheid te heropenen, 'dan kunnen we werken om onze meningsverschillen over de grensbeveiliging op te lossen'. 'Maar beëindig deze shutdown.'