Muyters ziet loonsubsidie niet zitten
Foto: Bart Dewaele

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) ziet de loonsubsidie die de Vlaamse werkgeversfederatie vraagt niet zitten. Voka vraagt de Vlaamse regering laaggeschoolden 100 euro netto per maand extra toe te stoppen.

Muyters zegt dat hij geen half miljard euro in de Vlaamse begroting kan vinden voor de maatregel die de Vlaamse werkgevers bepleiten. Muyters pleit voor andere maatregelen om laaggeschoolden aan een job te helpen. Stageplaatsen, opleidingen en investeringen in innovatie ziet hij als betere hefbomen om werklozen naar de arbeidsmarkt te krijgen. 'Laat ons de bestaande Vlaamse stimuli die er bestaan zoals investeren in vorming gebruiken', zei Muyters. Een (nieuwe) screening van de langdurig werklozen om de pijnpunten in kaart te brengen, is iets dat Muyters ook wil overwegen.

Voka pakte gisteravond op zijn nieuwjaarsreceptie uit dit arbeidsmarktplan. Volgens Voka moet het aantrekkelijker worden voor laaggeschoolde werkzoekenden om in het arbeidsmarktcircuit te stappen. Dit kan volgens Voka door de lage inkomens (minder dan 2.500 euro bruto) netto 100 euro extra toe te stoppen. Dat geld zou de Vlaamse overheid moeten ophoesten. Dit in combinatie met een degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, moet maken dat het verschil tussen het inkomen uit arbeid en het vervangingsinkomen groter wordt.

De maatregel zou de Vlaamse begroting een half miljard kosten want wat Voka voorstelt is geen federale taxshift maar een vorm van loonsubsidie betaald door Vlaanderen. De kostprijs van de maatregel is voor Vlaanderen terwijl de terugverdieneffecten (minder werkloosheidsuitkering, fiscale ontvangsten) voor de federale schatkist zijn. Muyters geeft aan dat als hij al een half miljard zou hebben, er heel wat andere noden zijn. Hij zegt wel open te staan voor andere maatregelen die kunnen helpen de vacatures bij de bedrijven in te vullen.

Hans Maertens, ceo van Voka, zegt dat het niet het een of het ander is maar beide. 'Het is niet of vorming of meer loon. Het is beide.' Volgens Maertens is de stimulans voor laaggeschoolde werklozen om te gaan werken niet groot genoeg. 'Dat moet je met de stok en de wortel benaderen. De stok is een lagere werkloosheidsuitkering via degressiviteit, de stimulans is dat je het nettoloon voor wie werkt, optrekt.'