Inschrijvingen scholen: ouders bergen kampeerset best nog niet op
Foto: Belga

Een Brusselse discussie veroorzaakt kopzorgen voor diverse Vlaamse scholen die nog niet weten hoe ze hun leerlingen zullen inschrijven.

Duiken er straks weer kamperende ouders op aan de schoolpoort? De kans is reëel nu het nieuwe inschrijvingsdecreet – waardoor meer scholen verplicht zouden zijn met digitale aanmelding te werken – recent in de koelkast is beland (zie kader). ‘We krijgen veel vragen van ouders. We raden ze aan om onze website goed in de gaten te houden. Zodra we meer weten, zetten we daar alle informatie op.’

Veel meer kan Brigitte Colassin, directeur van de middenschool van Pius X in Antwerpen, niet zeggen over de inschrijvingen op haar school. Diverse andere scholen die we horen uit heel Vlaanderen, hebben dezelfde uitleg. Er staat de komende dagen op veel plaatsen spoedoverleg gepland over hoe nieuwe leerlingen zich kunnen inschrijven. Normaal gezien weten scholen dat al veel vroeger. In Antwerpen vindt er volgende week topoverleg plaats tussen de secundaire scholen. Een mogelijk scenario is een herhaling van vorig jaar, met een aantal scholen dat zich niet aansluit bij het centrale aanmeldingssysteem met digitale inschrijvingen. Met als gevolg kamperende ouders. Een andere scenario is dat scholen toch collectief voor de centrale aanmelding kiezen. Dus zonder kamperende ouders, maar met het lot als een mogelijke beslissende factor.

‘Het is momenteel koffiedik kijken’, zegt Johan Wagemans van het Sint-Lievenscollege in Antwerpen. ‘We vinden het zelf heel vervelend dat de communicatie met de ouders hierover al verschillende keren gewijzigd is. Ook al kunnen we er zelf niets aan doen.’

‘Goed overleg’ in Gent

Ook in Gent kondigt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) ‘goed overleg’ aan. Ze hoopt dat alle scholen opnieuw zullen meestappen in het systeem van centraal aanmelden zoals vorig jaar, zeker nu het algoritme meer kinderen richting hun eerste keuze zou moeten leiden.

Decruynaere is er niet over te spreken dat de Vlaamse overheid niet geanticipeerd heeft op een belangenconflict. Als het nieuwe inschrijvingsdecreet gewoon was doorgegaan, hadden niet alleen alle Gentse scholen online aangemeld, maar ook heel wat scholen uit de rand. Die hoopt ze nu alsnog te betrekken.

Een aantal scholen kiest voor de vlucht vooruit. De Sint-Maarten Middenschool in Beveren hoopt bijvoorbeeld vandaag een digitale aanmelding te officialiseren, samen met scholen uit de directe omgeving. Anders vreest ze dat ouders nog langer dan vorig jaar hun tent voor de deur zullen opslaan. Ook het Heilig Hartcollege in Tervuren – nog zo’n kampeerschool – denkt er sterk aan om in een centraal systeem te stappen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kondigde in september nog het einde van het kamperen aan. Volgens het nieuwe decreet hadden alle scholen in Antwerpen, Brussel en Gent centraal moeten aanmelden. Ook alle scholen met capaciteitsproblemen moesten digitaal aanmelden.

Haar kabinet zegt nu dat er een duizendtal scholen al hebben laten weten met een digitale aanmelding te werken. ‘Nu de verplichting wegvalt, is het nog even afwachten welke beslissing zij zullen nemen.’ Er is alvast één miljoen uitgetrokken voor financiële en administratieve ondersteuning.

Waarom zit het decreet weer in de koelkast?

De Franse gemeen­schapscommissie in Brussel (Cocof) heeft vorige maand een belangenconflict ingediend tegen het nieuwe inschrijvingsdecreet. Nederlandstaligen of anderstaligen met een voorgeschiedenis in het Nederlands­talige basisonderwijs zouden extra voorrang krijgen op Nederlandstalige scholen in Brussel. Maar volgens de Cocof legt dat te veel druk op het Franstalige onderwijs. Het hele decreet moest daardoor in de koelkast. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) stelt nu een delegatie samen om overleg te plegen.