De kop is eraf
Foto: *

Tientallen lezers en lezeressen reageerden de voorbije dagen op de aankondiging, afgelopen weekend, dat De Standaard opnieuw een ombuds‘mens’ heeft – zoals één van hen mij wat plagerig noemde. Uw reacties waren overwegend positief – en afwachtend. Waarvoor dank.

De kop is er dus af. Maar alle binnengekomen mails persoonlijk beantwoorden op één werkdag, bleek vandaag al snel niet haalbaar. Sommigen van u zullen de komende dagen nog een persoonlijk antwoord van mij in hun mailbox krijgen.

Anderen zullen de komende weken – of misschien zelfs maanden – een antwoord op hun suggesties of opmerkingen herkennen in de wekelijkse column in de krant en op de site. Want er blijken duidelijke clusters van vragen en opmerkingen te leven, die zeker een nadere beschouwing verdienen. Besteedt De Standaard inderdaad te weinig aandacht aan wat er gebeurt aan de andere kant van onze taalgrens? Belicht de krant van sommige grote hedendaagse problemen – van migratie en diversiteit tot klimaatverandering – wel altijd objectief alle kanten? Dekken de koppen boven een artikel wel altijd de lading? Het zijn vragen die bij meer dan één lezer(es) leven, zo bleek uit de reacties. Zij verdienen dus wat meer beschouwing.

Nog anderen zullen een antwoordje op hun verzuchtingen krijgen in deze blog, waarin ik af en toe zal proberen punctuele vragen kort te beantwoorden. Puur feitelijke fouten die gemeld werden – Mobutu is inderdaad overleden in 1997, en dat is geen 50 jaar geleden zoals vandaag, maandag, in de krant stond – zijn intussen rechtgezet in de krant en op de website.