Effectentaks levert staat zeker 214 miljoen euro op
Foto: REUTERS

De omstreden belasting op effectenrekening heeft vorig jaar zeker 214 miljoen euro opgebracht. Dat is minder dan begroot, maar dat bedrag kan de komende maanden wel nog hoger blijken uit te vallen.

Dat meldt de woordvoerder van minister van Financiën Alexander De Croo. De heffing is van toepassing voor iedereen die minstens een half miljoen euro op een effectenrekening heeft staan. Op dat volledige bedrag wordt dan 0,15 procent belasting geïnd.

Bij het goedkeuren van de taks begin vorig jaar werd in de begroting van 2018 alvast een bedrag van 254 miljoen euro opbrengst ingeschreven.

Nu blijkt dat de voorlopig opbrengst dus 214 miljoen euro bedraagt, ruim 15 procent minder dan begroot. Het is echter nog geen definitief cijfer. ‘Zo zal er in januari bij de fiscus nog een gedeelte binnenkomen. Daarnaast is nog een aangiftemoment voorzien in mei/juni’, klinkt het.

Inkomsten uit buitenlandse rekeningen of Belgische rekeningen waarop de bank geen taks heeft ingehouden kunnen het bedrag nog doen oplopen. Bij sommige rekeningen kan de taks echter onterecht zijn ingehouden, wat de definitieve opbrengst kan doen dalen.

Omstreden

Tijdens het parlementair debat laakte de oppositie dat het om een symbolische maatregel gaat en uitte ze twijfels bij de haalbaarheid van die opbrengst.

Experts wezen er ook op dat de maatregel minstens deels te omzeilen was door het herverdelen van het vermogen tussen partners, iets wat toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zelf ook beaamde.

Vorige maand bleek nog dat de fiscus niet volledig klaar was voor het innen van de belasting.