Illegale migratie naar Europa op laagste peil in vijf jaar
Migranten op weg naar Lampedusa (archiefbeeld) Foto: Photo News

Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex heeft vorig jaar zo’n 150.000 illegale aankomsten aan de Europese buitengrenzen geregistreerd. Dat is weer een kwart minder dan in 2017 en het laagste aantal in vijf jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van Frontex.

Opvallend: niet Griekenland of Italië, maar Spanje zou vorig jaar voor het eerst het belangrijkste land van aankomst geworden zijn.

Frontex registreerde in 2018 zo’n 150.000 illegale overschrijdingen van de Europese buitengrenzen. Het jaar voordien waren er dat nog ongeveer 204.000. In vergelijking met de piek van de vluchtelingencrisis in 2015 is het aantal illegale overschrijdingen intussen met 92 procent gedaald.

Die trend valt te verklaren doordat almaar minder mensen proberen om via de Middellandse Zee Italië te bereiken. Op die route daalden de illegale grensoverschrijdingen met 80 procent tot 23.000, het laagste aantal sinds 2012.

Vanuit de vroegere uitvalsbasis Libië slonk het aantal vertrekken met 87 procent. Een op de drie onderschepte migranten op deze route had de Tunesische of Eritrese nationaliteit.

Marokko-Spanje

De illegale migratiestromen verschuiven al een tijdje naar het westen en die trend zette zich vorig jaar onverminderd door. Zo werd de route vanuit vooral Marokko naar Spanje voor het eerst sinds Frontex cijfers bijhoudt de meest actieve route naar Europa. Het aantal illegale aankomsten in Spanje steeg tot 57.000. De meeste migranten op deze route komen uit landen ten zuiden van de Sahara.

Stabiel

Op de oostelijke route steeg het aantal illegale grensoverschrijdingen met een derde tot 56.000. Dat kwam vooral door het grotere aantal migranten dat via land probeert om de grens tussen Turkije en Griekenland over te steken. De illegale migratiepogingen via de zee bleven min of meer stabiel op deze route.

Minderjarigen

Frontex hield vorig jaar ook voor het eerst cijfers over geslacht en leeftijd van illegale migranten bij. Die geven aan dat vrouwen slechts 18 procent van alle illegale grensoverschrijdingen begingen. Een op de vijf claimde jonger dan 18 te zijn. Frontex registreerde bijna 4.000 onbegeleide minderjarigen.

Pogingen

De statistieken van Frontex zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde overschrijdingen van een Europese buitengrens, niet op het aantal personen. Een persoon kan binnen het bestek van een jaar op verscheidene locaties pogingen ondernemen om Europa illegaal binnen te raken.