Werkloosheid in tien jaar nooit zo laag
Bedrijven klagen dat ze steeds moeilijker geschikt personeel vinden. ‘De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden’, zegt Willem Vansina van de VDAB. Foto: Jimmy Kets
De werkloosheid blijft verder dalen en zit voor het eerst weer op het niveau van voor de crisis. En dat terwijl nu ook 55-plussers worden meegeteld.

Er zijn almaar minder werkzoekenden in Vlaanderen. In december zochten 186.807 mensen naar werk, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Dat komt neer op een werkloosheidsgraad van 6,1 procent, de laagste in december sinds 2007, het jaar voor de crisis. 

En dat terwijl er vandaag veel meer mensen in de statistieken terechtkomen dan toen. ‘De laatste jaren zijn vijfenvijftigplussers en vooral zestigplussers in de cijfers terechtgekomen, die vroeger niet beschikbaar bleven voor de arbeidsmarkt’, zegt Willem Vansina, arbeidsmarktexpert bij VDAB. ‘Door aangescherpte regels moet dat nu wel. Tien jaar geleden telden we bijvoorbeeld 1.500 zestigplussers, nu 18.000. Ook door samenwerking met OCMW’s komen er meer mensen bij ons terecht. Als we op dezelfde manier zouden tellen als vroeger, lagen de cijfers nog lager.’

Tegelijk blijft het aantal vacatures in ons land stijgen. Bedrijven klagen dat ze steeds moeilijker geschikt personeel vinden. ‘De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden’, zegt Vansina. ‘Al heeft het Planbureau wel een stabilisering van de situatie voorspeld.’ 

Daling in alle leeftijdsgroepen

De daling zette zich door bij alle leeftijden. Zo nam de jeugdwerkloosheid af met 8,4 procent terwijl de werkloosheid bij de 25- tot 50-jarigen met 10,5 procent naar beneden dook. De daling was met -2,9 procent het laagst bij de werkzoekende 50-plussers. Doordat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, minder toegankelijk is, stijgt het aantal werkzoekende 60-plussers met 27,7 procent. Bij de vijftigers daarentegen zien we wel een forse daling. Bij de 50- tot 55-jarigen met 11,6 procent en bij de 55- tot 60-jarigen zelfs met 13,1 procent. 

Ook kortgeschoolden profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. Bij hen daalt de werkloosheid met 8,7 procent, dat is sterker dan bij de midden- en hooggeschoolden. Wie langer dan twee jaar zonder werk zit, vindt minder makkelijk een job dan wie onlangs werkloos werd, maar ook bij de langdurig werklozen was er een daling met 7,3 procent. Bij autochtonen was de daling iets groter dan bij allochtonen.

Erkende vluchtelingen

De meeste werkzoekenden zijn mensen met een werkloosheidsuitkering, jongeren in beroepsinschakelingstijd en vrij ingeschrevenen. 12,7 procent van de werkzoekenden zit in de restgroep ‘andere’, met onder anderen erkende vluchtelingen en mensen ten laste van het OCMW. Nieuw in vergelijking met vorige maanden is dat nu ook die groep niet meer groeit, maar krimpt met 0,5 procent.
Ook in Brussel zet de daling van de werkloosheid zich voort. Daar is nu 16,1 procent werkzoekend, na een gestage daling sinds 2013 toen dat nog 20,6 procent was. De jeugdwerkloosheid klokt er af op 23,4 procent. Vijf jaar geleden was dat nog 33,5 procent.