Hoogste aantal ‘ozondagen’ sinds 2010 door hete zomer
De hittegolf van afgelopen zomer deed het ozonpeil pieken Foto: Jimmy Kets

Het aantal dagen waarop in België de Europese ozoninformatiedrempel (180 microgram per kubieke meter) overschreden werd, piekt dit jaar op het hoogste niveau sinds 2010. ‘Toch waren er minder ozondagen dan je eigenlijk zou kunnen verwachten’, benadrukt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Er werden in 2018 in totaal tien ‘ozondagen’ geteld, wat een verdubbeling is in vergelijking met de vijf ozondagen van 2017. Het was al geleden van 2010 - toen er eveneens tien ozondagen geregistreerd werden - dat het aantal zo hoog lag.

Frans Fierens, de woordvoerder van Ircel, nuanceert dat cijfer evenwel, door te beklemtonen dat we dit jaar een uitzonderlijk warme zomer hebben gekend. ‘Twintig jaar geleden zouden dezelfde weersomstandigheden tot veel meer overschrijdingen hebben geleid’, zo zegt hij. De alarmdrempel van 240 microgram werd in 2018 bovendien niet overschreden.

De andere belangrijke indicatoren van de luchtkwaliteit in België tonen een gunstigere evolutie. Zo werd de Europese jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) - 40 microgram per kubieke meter - dit jaar nog slechts in twee meetstations overschreden: in het meetstation in Borgerhout vlak bij de Antwerpse ring (48 microgram) en in het Brusselse station aan het drukke kruispunt Kunst-Wet (56 microgram). Vorig jaar waren er nog overschrijdingen in vijf stations.

Werk aan de winkel

Maar ook deze cijfers moeten volgens Fierens genuanceerd worden. ‘Hier is zeker nog werk aan de winkel’, zo zegt hij. ‘Het project Curieuzeneuzen, dat een ruimer beeld geeft, heeft aangetoond dat het probleem groter is dan kan worden vastgesteld op basis van de vaste meetstations.’ Eind september bleek uit de grootschalige meetcampagne Curieuzeneuzen dat die Europese norm in een derde van de Vlaamse steden en gemeenten op minstens één meetpunt overschreden wordt. Vooral in ‘streetcanyons’ (straten omgeven door hoge bebouwing) in de grote steden en langs drukke verkeerswegen wordt de norm overschreden.

Tot slot blijkt uit het overzicht van Ircel dat België wellicht opnieuw de fijnstofnorm haalt. De Europese daggrenswaarde voor fijn stof (PM10) wordt al zeker voor het vijfde jaar op rij gerespecteerd in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië wordt die grens wellicht ook gehaald, voor het vierde jaar op rij. Al is het mathematisch wel nog mogelijk dat de daggrens in het meetstation van Marchienne-Au-Pont (Charleroi) overschreden wordt.

De Europese fijnstofnorm bepaalt dat in een meetstation maximaal 35 dagen per jaar de daggrens van 50 microgram per kubieke meter fijn stof mag worden overschreden.