Aartsbisschop vraagt aandacht voor groeiende armoede
Foto: BELGA

Aartsbisschop Jozel De Kesel vraagt in zijn kersthomilie aandacht voor de groeiende armoede. Ook waarschuwt hij dat als de kloof tussen arm en rijk te groot wordt, dat een bedreiging is voor de samenleving.

‘Rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van inkomens en goederen is de echte basis van verstandhouding tussen mensen en van vrede in deze wereld’, zei hij tijdens de middernachtmis in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.

‘De laatste weken is er bericht over de stijgende armoede hier in West-Europa, ook hier in ons land’, aldus De Kesel. ‘Een groot aantal mensen, méér dan we dachten, dat altijd weer bezorgd moet zijn om het einde van de maand te halen. Bijna 16 procent van de Belgische bevolking behoort tot een groep met een armoederisico op basis van het inkomen.’

Nog schrijnender vindt de aartsbisschop de berichten over de kinderarmoede. ‘Kinderen die in zo een situatie opgroeien, zullen dat hun hele leven meedragen’, zegt hij. ‘We leven meer en meer in een geglobaliseerde wereld. Vele uitdagingen komen op ons af. Ze zorgen voor onzekerheid en angst.’

De Kesel stelt dat we niet blind mogen zijn voor de groeiende armoede. Armoede die vaak verborgen is, de waardigheid van een mens aantast. ‘En als de kloof tussen arm en rijk te groot wordt, is dat ook een bedreiging voor de samenleving zelf.’ De aartsbisschop stelt dat rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van inkomen en goederen, de echte basis is van verstandhouding tussen mensen en van vrede in de wereld.

Solidariteit

‘‘Heden is u een redder geboren’. Dat is de kerstboodschap’, aldus nog De Kesel. ‘Het is een redder die maar één strategie heeft: die van de solidariteit. Redden, dat wil allereerst zeggen: ons bevrijden van onverschilligheid en zelfgenoegzaamheid. Kerstmis vieren we in de warmte van het gezin en de familie. Het brengt ons weer bijeen. Maar we mogen niet vergeten dat het buiten voor velen kil en koud aan het worden is.’

De Kesel stelt dat in ieder van ons de overtuiging leeft dat het anders kan. ‘Niet alleen voor onszelf maar voor alle mensen en voor deze wereld. Het kan niet dat armoede en onrecht, oorlog en geweld, haat en liefdeloosheid uiteindelijk de machten blijven die over alles heersen. En ook voor ons zelf: dat ons leven zou verzanden in onverschilligheid en banaliteit waardoor de zin zelf van ons bestaan wordt aangetast.’ Alleen solidariteit kan volgens De Kesel redding en bevrijding brengen.

In zijn homilie wijst de aartsbisschop ook op het kerstverhaal. Daarin staat dat er geen plaats was in de herberg voor Jozef en Maria. ‘Die woorden ontnemen aan het kerstverhaal elk idyllisch en vrijblijvend karakter’, zegt hij. Jezus wordt niet aanvaard en ‘zal zich later altijd herkennen in allen voor wie geen plaats is, voor allen die het gevoel hebben er niet bij te horen en voor wie niemand meer aandacht heeft’.

De aartsbisschop zal de homilie opnieuw uitspreken in de dagmis van Kerstmis die om 11 uur start in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in