Lente-onweren erkend als natuurramp
Foto: BELGA

De Vlaams regering heeft de overvloedige regenval die viel tussen 21 mei en 10 juni 2018, erkend als natuurramp. Dat is beslist op de ministerraad. Voor 34 getroffen steden en gemeenten is dat goed nieuws, want zij kunnen nu het rampenfonds aanspreken.

Tussen 21 mei en 10 juni werd Vlaanderen getroffen door overvloedige regenval, stormweer, rukwinden en zelfs hagelbuien. Op verzoek van de getroffen gemeenten heeft het Vlaamse Rampenfonds een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele erkenning als algemene ramp.

38 gemeenten hebben een aanvraag ingediend tot erkenning. Vier daarvan, de West-Vlaamse gemeenten Deerlijk, Knokke-Heist, Ledegem en Menen, voldeden niet aan de criteria tot erkenning. Voor Diest werd een uitzondering gemaakt en voor de andere 33 gemeenten wordt er ook tussengekomen.

Opvallend, het gaat om gemeenten verspreid over heel Vlaanderen, van Alveringem tot Voeren. Het gaat wel enkel om de overvloedige regenval. Er waren ook aanvragen voor schade door rukwinden en hagelbuien, maar die worden niet erkend als algemene ramp.

Er wordt uitgegaan van 871 schadegevallen, goed voor ongeveer 7,8 miljoen euro. Een definitief zicht op de schadebedragen zal pas beschikbaar zijn nadat de individuele schadedossiers ingediend zijn.

Een van de getroffen gebieden was de middenkust, waar op 27 mei in geen tijd verschillende delen van Bredene en Oostende onder water kwamen te staan. Ook daar waren er hagelbuien. In Oostende liep de geraamde schade zelfs op tot 1,8 miljoen euro, maar ook in Bredene was er veel waterschade.

‘Uiteraard zijn we tevreden met de erkenning’, aldus de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe (SP.A). ‘Die dag stonden na een wolkbreuk verschillende delen van onze gemeente blank. Nu de regenval erkend is als ramp, kunnen we de dossiers opstellen om de schade gecompenseerd te zien door het rampenfonds.’