Inflatie stijgt niet langer
Foto: Photo News

De inflatie in ons land is in december gedaald tot 2,34 procent tegenover 2,78 procent in november. De daling komt vooral op het conto van de dalende prijzen voor motorbrandstoffen en elektriciteit. Het is de eerste keer sinds maart dat de levensduurte niet verder oploopt.

Dat meldt de Belgische statistiekdienst Statbel. In maart van dit jaar was de inflatie teruggevallen tot 1,39 procent. Na acht maanden van onophoudelijke stijging is er dus opnieuw een daling.

Energie ligt aan de basis van de afname, maar in vergelijking met vorig jaar is zowel elektriciteit als brandstof nog duidelijk duurder. Voor elektriciteit gaat het om een prijsstijging van 6,4 procent, voor aardgas om 14,6 procent. De prijs van stookolie is in een jaar tijd zelfs met 17,7 procent gestegen, terwijl motorbrandstoffen 5,6 procent meer kosten dan een jaar geleden.

Op maandbasis is het beeld anders. Motorbrandstoffen waren in december 5,5 procent goedkoper dan in november, elektriciteit was 3,3 procent goedkoper en aardgas 2,5 procent. Ook fruit (-3,4 procent) en alcoholische dranken (-2,2 procent) daalden in prijs in december, net als telecompacks (-1,2 procent).