Koning heeft ontslag regering aanvaard
Foto: pn
De koning heeft zoals verwacht het ontslag van de regering aanvaard en heeft haar belast met de afhandeling van de lopende zaken.

In de mededeling van het paleis laat de koning weten dat hij vaststelt 'dat er een politieke wil bestaat om het goede beheer van het land te garanderen tot de volgende verkiezingen'.

De koning vraagt voorts 'aan de politieke verantwoordelijken en aan de instellingen, in dewelke hij zijn vertrouwen herhaalt, om een gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking onder meer op sociaal en milieuvlak'.

Tot slot meldt het paleis: 'De koning heeft met de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en met de premier afgesproken dat zij hem op geregelde tijdstippen zullen inlichten over de vooruitgang van de werkzaamheden in het kader van de lopende zaken.'

Een en ander betekent dus dat de regering nu officieel in lopende zaken gaat en voor alle belangrijke beslissingen langs het parlement moet passeren. Duidelijk is dat de koning expliciet aandringt op een goede samenwerking tussen parlement en regering. De verwijzing naar 'de verwachtingen van de bevolking onder meer op sociaal vlak en milieuvlak' tonen dat het protest van de gele hesjes en de grote klimaatmars zijn doorgedrongen tot in het paleis.

Deze situatie blijft zo tot de verkiezingen eind mei, want buiten de N-VA en Vlaams Belang heeft geen enkele andere partij zin in vervroegde verkiezingen. Ook het paleis spreekt expliciet over 'het goed beheer van het land  tot de volgende verkiezingen' in mei.