Minister dreigt subsidies dansgezelschap Jan Fabre te schrappen
Foto: Photo News

De vzw Troubleyn, het dansgezelschap van kunstenaar en regisseur Jan Fabre, moet tegen april 2019 een aantal interne maatregelen nemen rond goed bestuur en integriteitsbeleid. Doet het gezelschap dat niet, dan knipt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in zijn subsidies.

Dat heeft de Open VLD-minister beslist na een onderzoek van zijn administratie. In september spraken twintig (ex-)dansers van Troubleyn in een open brief van grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap van Fabre. Na die getuigenissen werd niet alleen een gerechtelijk onderzoek opgestart, minister Gatz gaf zijn administratie ook de opdracht een administratief onderzoek uit te voeren.

Op basis van dat onderzoek heeft Gatz nu een brief geschreven waarin hij de vzw Troubleyn een reeks maatregelen oplegt. Gatz zegt ‘niet in de eerste plaats straffen te willen opleggen’. ‘Ik wil Troubleyn vooral de kans geven om zich als een van onze toonaangevende dansgezelschappen te herpakken en ook op het vlak van integriteitsbeleid en behoorlijk bestuur toonaangevend te worden.’

Goed bestuur

Zo moet het dansgezelschap tegen 31 maart 2019 de principes van goed bestuur toepassen, moet er een vernieuwde en uitgebreide raad van bestuur worden aangesteld en moet de algemene vergadering worden verbreed. ‘Op die manier wil de minister voldoende checks and balances inbouwen in de relatie tussen directie en bestuur’, klinkt het.

Daarnaast moet het dansgezelschap tegen dezelfde datum ook een integriteitsbeleid ontwikkelen en aantonen ‘dat de organisatie volledig in regel is met alle voorschriften voor de invoering en toepassing van een arbeidsreglement met een ethische gedragscode’.

Subsidies

Als de organisatie die veranderingen niet op tijd doorvoert, zal ze de eerste schijf van haar subsidies voor volgend jaar niet krijgen, zegt Gatz. De bedoeling is ook dat een onafhankelijke expert tegen 30 september 2019 de genomen maatregelen onder de loep neemt. Pas als ook die beoordeling positief is, zal Gatz de tweede subsidieschijf op 1 oktober 2019 vrijmaken.