Raad van State schorst quotum 50 asielaanvragen per dag
Foto: Photo News

De Raad van State heeft de schorsing bevolen van de beslissing van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, waardoor slechts 50 asielzoekers per dag hun asielaanvraag kunnen indienen.

Volgens de rechtbank maakt die beslissing het voor vreemdelingen die internationale bescherming zoeken ‘overdreven moeilijk’ om een van hun grondrechten uit te oefenen, namelijk door gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden.

De procedure bij hoogdringendheid was door zeven ngo's ingediend. Zij argumenteerden voor de Raad van State dat de beslissing van Francken om het aantal asielaanvragen per dag te beperken, onwettig was. De overheid verdedigde zich door te zeggen dat het quotum nodig was door het stijgend aantal asielaanvragen, en dat voorrang werd gegeven aan de meest kwetsbare asielzoekers.

De Raad van State wijst erop dat het recht om asiel te vragen een 'fundamenteel recht' is voor elke persoon die zijn land ontvlucht. De hoogste administratieve rechtbank wijst er op dat de vreemdelingenwet voorschrijft dat van vreemdelingen die irregulier het land binnenkomen wordt verwacht dat ze zich meteen of binnen de termijn van acht dagen na hun binnenkomst bij de overheid aanmelden. Volgens de Raad van State is het aangetoond dat verschillende vreemdelingen die een asielaanvraag wilden indienden, weggestuurd zijn en ook de dagen nadien vruchteloos hebben geprobeerd asiel te vragen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Ciré, La Ligue des droits Humains, Nansen vzw, La Platforme Citoyenne de Soutien aux Réfugies, Dokters van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen zijn tevreden met het arrest, maar blijven waakzaam.

'Concrete maatregelen zijn nu onmiddellijk nodig, zoals het openen van opvangplaatsen, aanstellen van voldoende personeel, en correct organiseren van de aanmeldprocedure, om iedereen ook écht opnieuw toegang te geven tot de asielprocedure en opvang.'

Situatie al verbeterd

Minister Maggie De Block (Open VLD) vroeg haar administraties al vanaf de eerste dag dat ze de bevoegdheid overnam om zoveel mogelijk in functie van de beschikbare capaciteit te werken. Sindsdien worden elke dag iets meer mensen binnen gelaten. Volgens De Block (Open VLD) bevestigt de uitspraak van de Raad van State dat het quotum 'onwettig' is. 

'De situatie aan het Klein Kasteeltje (waar de asielzoekers zich moeten aanmelden, red.) is inderdaad verbeterd', zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Vandaag werden 180 asielzoekers binnen gelaten, ook heel wat mannen. 35 mensen werden geweigerd, onder wie ook een zieke man. Zij kregen een papier om morgen terug te komen. Wij blijven de situatie van dag tot dag monitoren.'

Vandycke: 'Elke persoon die op straat blijft staan, is er een te veel. We rekenen er dan ook op dat iedereen binnen de korste keren binnen wordt gelaten. Het asielloket is elke dag open, de overheid moet zich organiseren, er is geen enkel excuus om mensen te weigeren. Dat is ook wat de Raad van State zegt. De beslissing om een quotum in te voeren was onmenselijk, onaanvaardbaar en onwettig, zoals wij altijd hebben gezegd.'

Francken: 'Achterhaalde rechtspraak'

Voormalig staatssecretaris Francken blijft, op Twitter, bij zijn standpunt. 'Asielquota en ontrading blijven absoluut nodig', zegt hij. 'Massa's alleenstaande mannen die meerdere veilige landen doorreizen om in Brussel te landen. Wij moeten maar opsoppen. Achterhaalde rechtspraak en conventie.'