Nieuw Gents stadsbestuur wil tunnel in plaats van E17-viaduct
‘Hoe sneller het viaduct weg is, hoe beter’, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a) Foto: fvv

Het stadsbestuur van Gent wil het E17-viaduct zo snel mogelijk afbreken. Een tunnel moet het verkeer in de toekomst opvangen. 'Hoe sneller het viaduct weg is, hoe beter', zegt Joris Vandenbroucke.

‘De preventieve maatregelen die woensdagavond zijn genomen (het ontruimen van de park-and-ride en stelplaats van De Lijn en de beslissing om sommige doorgangen te sluiten voor verkeer) zijn in het belang van ieders veiligheid. Maar nu is het belangrijk dat we blijven aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer om ook werk te maken van structurele maatregelen. Elke steen die valt is een steen te veel’, zegt toekomstig burgemeester van Gent, Mathias De Clercq (Open VLD). 'Er moet een versnelde renovatie komen.'

In de toekomst wil De Clercq evolueren naar een ‘ondertunneling’. Hoe die tunnel er concreet zal uitzien, moet nog bekeken worden met het Vlaamse Gewest dat bevoegd is voor het viaduct, aldus De Clercq. Eerder pleitten Gents gemeenteraadslid voor SP.A, Joris Vandenbroucke, en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Filip Watteeuw (Groen), ook al voor een versnelde renovatie.

‘Het viaduct van Gentbrugge moet zo snel mogelijk worden afgebroken’, zeggen ze. ‘Een viaduct boven een woonkern is compleet achterhaald en echt niet meer van deze tijd. De buurtbewoners hebben door het E17-viaduct last van geluidshinder, de leefbaarheid en de uitstoot van fijnstof. Als nu ook de veiligheid niet meer kan gegarandeerd worden, is er nog een extra reden om het viaduct af te breken’, zegt Vandenbrocke.

‘Samen met het Vlaamse Gewest, de stad Gent en de randgemeenten rond Gent moet worden bekeken of de autosnelweg niet in een tunnel kan overgaan', zegt Watteeuw. 'Zo komt er ruimte vrij bovengronds voor woningen en groen.' De opbrengst van die gewonnen bouwgrond kan de kosten voor zo'n tunnel deels compenseren, stipt de schepen van Mobiliteit en Openbare Werken nog aan.

Renovatie voorzien in 2020

‘Ik heb regelmatig meldingen gekregen van brokstukken die er vallen. De situatie onder de brug zal alleen maar erger worden’, zegt Vandenbroucke. ‘Het viaduct is nu al tot op de draad versleten en het wordt met de dag ouder. Er moet eerst werk gemaakt worden van een versnelde renovatie. Daarnaast moet men nu al beginnen met plannen voor de tunnel. Laat ons geen tijd meer verliezen. Hoe sneller het viaduct weg is, hoe beter.’

Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, zegt dat een uitgebreide renovatie van het viaduct voor 2020 er niet inzit: ‘De sanering moet uitgevoerd worden bij goed weer en niet bij regen en vriestemperaturen. De zomermaanden zijn dus ideaal omdat dan ook het verkeer op het viaduct luwer is. Dit voorjaar beginnen aan de sanering is echter uitgesloten omwille van de procedures en lange voorbereidingstijd.’ Het kan pas in 2020 en 2021.