Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt mannelijker
Helikopterzicht op het Rogierplein. Foto: Photo News

De voorbije dertig jaar is Brussel jonger geworden en mannelijker. Al zijn er nog steeds meer vrouwen dan mannen te vinden in en rond de hoofdstad.

Toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 boven de doopvont werd gehouden, waren er in het gewest slechts 89 mannen per 100 vrouwen. Dat kunnen we vooral verklaren door te wijzen op de opvallende ouderdom van de toenmalige Brusselse bevolking – en bij de senioren zijn er nu eenmaal meer vrouwen dan mannen.

Maar sinds 1989 is Brussel veel jonger geworden, onder meer door de internationale immigratie van volwassen tussen de 20 en 45 jaar. Bovendien werden er weer meer kinderen geboren.

Die kinderen (er worden 5 procent meer jongens dan meisjes geboren) en de verjonging zorgen ervoor dat Brussel mannelijker aan het worden is. Nu is de verhouding ongeveer 95,3 mannen per 100 vrouwen.

De mannen en vrouwen in Brussel wonen niet precies in dezelfde wijken. Zo vinden we verhoudingsgewijs meer mannen in de centrumwijken, terwijl er dan weer meer vrouwen in de perifere wijken wonen. Dit fenomeen houdt verband met de leeftijdsstructuur van de Brusselse wijken. (Het kaartje geeft aan hoeveel mannen er wonen per 100 vrouwen. Hoe donkerder blauw, hoe meer mannen.)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt mannelijker

Een en ander blijkt uit de demografische barometer van Brussel door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, BISA. U vindt alle gegevens hier.