Een groot aantal onafgewerkte werven zweeft door de val van de regering tussen hoop en wanhoop. Wat komt er nog van, met een regering in lopende zaken en een parlement in campagnemodus?

En het werk, dat blijft liggen Ontsporing van 2,3 miljard euro?

Begroting

De geplande begroting voor volgend jaar raakt niet meer goedgekeurd. In de plaats daarvan komen er zogenaamde voorlopige twaalfden ...