Vlaams windplan sputtert: slechts 36 nieuwe turbines in 2018
Foto: ies

Er komen dit jaar slechts 36 nieuwe windturbines bij, ver beneden de doelstelling van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Volgens het windplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) moesten er in vier jaar 280 windmolens bijkomen om de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie enigszins te benaderen. Het eerste jaar zag het er goed uit, met liefst 80 nieuwe turbines, goed voor 226 megawatt. Dit jaar loopt het plan een flinke achterstand op. Volgens gegevens van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) komen er dit jaar 36 windturbines bij, net iets meer dan de helft van de 70 molens die volgens het plan jaarlijks nodig zijn om op het uitgestippelde pad te blijven.

Het gaat in 2018 wel om turbines met een groter vermogen (3 megawatt) zodat 59 windmolens volstaan zouden hebben. Maar dan nog blijft het resultaat dit jaar ver onder de verwachtingen. Er werd een bijkomend vermogen van 107 megawatt gecreëerd terwijl er 150 nodig was.

Er staan nu 531 operationele windturbines in Vlaanderen, goed voor een vermogen van bijna 1.240 megawatt. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen is de groei het grootst, vooral dan in de havens en langs de snelwegen.

‘Er zit inderdaad een knik in de evolutie’, zegt Bart Bode, directeur van de VWEA. ‘Er zijn wel nog minstens 20 windmolens in constructie en ook qua vergunningen zitten we nog goed tot 2020. Maar het is de vraag wanneer die windmolens echt gebouwd zullen worden. Op langere termijn zitten we wel goed. 100 megawatt extra vermogen per jaar is een realistisch streefdoel. Maar of we de doelstelling uit het Vlaamse windplan zullen halen, is onzeker.’

Soepelere regels

Minister Tommelein heeft er nog altijd goede hoop op dat de uiteindelijke doelstelling van het windplan wel gehaald wordt, aangezien 2017 boven verwachting presteerde en er nog enige marge is. Bovendien zitten er ook voor de komende jaren nog heel wat projecten in de pijplijn en worden de regels voor de installatie van windmolens versoepeld.

Vooral in West-Vlaanderen blijft het erg moeilijk om windturbines te plaatsen, ook al is het potentieel daar het grootst. Vorig jaar kwam er in die provincie geen enkele windmolen bij, dit jaar amper drie. Dat heeft vooral te maken met de restricties die de luchtvaart oplegt.

In Zeebrugge staat intussen een project op stapel en er loopt een studie bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol, om de normen van de luchtvaart te versoepelen. Daardoor zou het mogelijk moeten zijn om in en rond Oostende windmolens te zetten. En laat dat nu juist de stad zijn waar Bart Tommelein op 1 januari burgemeester wordt.