Ontwikkeling Hedwige-Prosperpolder zal halve eeuw in beslag nemen
Foto: BELGA

Het zal ongeveer vijftig jaar duren tot de Hedwige-Prosperpolder zich na het invoeren van de getijdennatuur heeft ontwikkeld tot een gevarieerd natuurlandschap van schorren en slikken. Dat besluiten onderzoekers van de UAntwerpen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) na vier jaar van computersimulaties, veldstudies en labo-experimenten.

In 2005 beslisten de Vlaamse en Nederlandse regering als onderdeel van de Scheldeverdragen om een nieuw getijdengebied van 465 hectare te ontwikkelen in de grensregio nabij de haven van Antwerpen. Zowat 170 hectare van de Prosperpolder (op Belgisch grondgebied) en 295 hectare van de Hedwigepolder (in Nederland) zullen worden 'teruggeven aan de Schelde'. Het poldergebied dat vanaf de negentiende eeuw gewonnen werd op het water wordt opnieuw getijdengebied, waardoor een duurzaam slik- en schorgebied moet ontstaan.

Onderzoekers van de UA en het NIOZ ontwikkelden op vier jaar tijd een model om in te schatten hoe en hoe snel het gebied zich na de 'ontpoldering' zal ontwikkelen. Daarvoor moest in kaart gebracht worden hoe de wisselwerking tussen nieuwe planten, de waterbeweging, de bodemophoging en geulvorming zullen evolueren.

Zeeduizendpoten 

Uit de berekeningen blijkt dat er in de eerste tien jaar na de ontpoldering door de lage ligging nog maar weinig begroeiing te vinden zal zijn. Het modderige gebied zal wel meteen een trekpleister zijn voor duizenden vogels, die er op zoek kunnen gaan naar zeeduizendpoten en andere bodemdieren.

Na een tiental jaar zullen de eerste planten zich vestigen aan de randen van het gebied, op kreekranden en kleine verhogingen. Zeeasters en vervolgens zeebies zullen de eerste bewoners zijn. Langzaam zal het gebied zich verder ophogen, waardoor er meer vegetatie kan groeien. Na dertig jaar ontstaat dan een gemengd landschap van slikken en schorren.

Ecologische filter 

Na meer dan vijftig jaar zal zich volgens de onderzoekers uiteindelijk een uitgestrekt schorrengebied vormen, vergelijkbaar met de naastgelegen schorren van het Verdronken Land van Saeftinghe. Op de hoogste delen komen soorten als riet en strandweek, een goede habitat voor diverse soorten zangvogels.

Het nieuwe natuurgebied van 465 hectare zal dienen als ecologische filter voor een betere waterkwaliteit in de Schelde. Het zal bijdragen aan waterberging tijdens gevaarlijk hoog water en zal de dijken beschermen door natuurlijke ophoging van zand en slib.