Nationaal energie- en klimaatplan is goedgekeurd
Foto: Photo News

Het Overlegcomité heeft woensdag het nationaal energie- en klimaatplan goedgekeurd. Dit is een geïntegreerd plan van de verschillende energie- en klimaatplannen van de drie gewesten en de bijdrage van de federale regering.

Er werd een tiental interfederale vergaderingen georganiseerd onder leiding van de voorzitter van de nationale klimaatcommissie. Vlaanderen is dit jaar voorzitter van de nationale klimaatcommissie. Dit valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Dankzij de vergaderingen staan alle entiteiten op eenzelfde lijn en werden alle maatregelen met een gewestgrensoverschrijdende impact op elkaar afgestemd, klinkt het.

In dit plan tonen de Belgische regeringen wat hun engagementen zijn in het kader van het Europees en internationaal energie- en klimaatbeleid voor de komende tien jaar. Het plan zal tegen eind dit jaar worden ingediend bij de Europese Commissie. In het eerste semester van 2019 zal de Commissie het plan beoordelen op de vereisten van de Europese regelgeving inzake de Energie-unie en haar reacties bezorgen.