Vlaamse zorgpremie wordt iets duurder
Foto: Getty Images/iStockphoto

De Vlaamse zorgpremie stijgt volgend jaar door de stijgende levensduurte van 51 naar 52 euro. Voor mensen met een lager inkomen blijft de bijdrage onveranderd op 26 euro.

Dat schrijft De Tijd woensdag. Dankzij de zorgpremie krijgen meer dan 300.000 zwaar zorgbehoevenden in Vlaanderen een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische zorgkosten zoals poetshulp. Voor personen met een handicap gaat het om 300 euro per maand. Zwaar zorgbehoevenden krijgen 130 euro per maand. Voor 65-plussers met een zorgnood is er een tegemoetkoming van maximaal 583 euro per maand.

Het systeem wordt gefinancierd door de bevolking. Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar betaalt verplicht jaarlijks een bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming aan één van de zes erkende zorgkassen. Vlamingen die in Brussel wonen, kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op een tegemoetkoming.

Alles samen betalen 4,5 miljoen mensen mee aan de Vlaamse Sociale Bescherming. De zorgpremie werd ingevoerd in 2001. De jaarlijkse bijdrage bedroeg toen 25 euro. In 2015 verdubbelde de Vlaamse overheid dat bedrag tot 50 euro. Dit jaar kwam er na indexatie 1 euro bij - de premie is gekoppeld aan de gezondheidsindex - en ook volgend jaar wordt de zorgpremie als gevolg van de stijgende levensduurte met 1 euro opgetrokken tot 52 euro.

Wanbetalers krijgen sneller een boete. Tot nog toe bedroeg die boete 250 euro voor wie drie keer zijn bijdrage niet of onvolledig betaald had. In 2019 geldt dat tarief al na twee keer. Sinds 1 januari 2018 werden 23.544 Vlamingen op de vingers getikt omdat ze hun zorgpremie nog niet betaald hadden.