Amerikaanse regering verbiedt ‘bump stock’ die wapens sneller laat schieten
Foto: REUTERS

De Amerikaanse regering heeft dinsdag een verbod uitgevaardigd op zogenaamde ‘bump stocks’. Dat zijn hulpstukken waarmee een semi-automatisch wapen legaal kan omgevormd worden tot een automatisch wapen en dus veel sneller kogels kan afvuren. Dergelijk accessoire werd ook gebruikt bij de schietpartij in Las Vegas, waarbij 58 mensen werden vermoord.

De eigenaars van dergelijke ‘bump stocks’ moeten dit binnen de negentig dagen, of uiterlijk tegen 21 maart, inleveren of laten vernietigen, verklaarde de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders.

Het is uitzonderlijk dat de Trump-administratie een maatregel goedkeurt die het wapengebruik in de VS limiteert. Maar door de vele massamoorden met vuurwapens in de VS, zijn deze hulpstukken erg omstreden geworden.

Naar schatting een half miljoen Amerikanen bezit een ‘bump stock’. De wapenlobby reageerde dinsdag teleurgesteld op de beslissing. De ‘Gun Owners of America’ kondigde al aan het verbod juridisch te willen aanvechten.