Een vader van twee kinderen is naar de rechter gestapt tegen de nieuwe kinderbijslagregeling. ‘We willen er nog twee kinderen bij, en dan zal de hervorming me bijna 60.000 euro kosten. Dat is oneerlijk.’

Vanaf 1 januari verandert het systeem van de kinderbijslag. Onder de naam ‘groeipakket’ krijgt elk kind van dan af hetzelfde bedrag: 163,2 euro per maand. In het oude systeem was dat anders: daar kreeg je eerste kind ‘maar’ 93 euro, maar vanaf het derde klom dat tot liefst 259 euro.

Een vader van twee stapt nu naar het Grondwettelijk Hof tegen het vernieuwde systeem. ‘Omdat het oneerlijk is’, zegt de man, die niet met zijn naam in de krant wil. ‘Ik verlies twee keer: voor de twee kinderen die ik al heb, krijg ik samen 260 euro per maand in plaats van 325 euro in de nieuwe regeling. En voor de twee kinderen die we nog willen – we willen graag vier kindjes – gaan we 325 euro krijgen, in plaats van de 520 die we volgens het oude systeem zouden krijgen.’

De man hoopt nu dat het Grondwettelijk Hof het decreet van de Vlaamse overheid vernietigt. ‘Het kan niet dat het tijdstip waarop een kind geboren wordt, zo’n enorme impact heeft op de financiën van een gezin’, zegt hij.

‘Veel gezinnen beter af’

Er is beslist om er een budgetneutrale operatie van te maken, reageert Nico Krols, de woordvoerder van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). ‘Als je met een nieuw systeem begint, moet je natuurlijk ooit eens beginnen met die nieuwe voorwaarden.’

Krols wijst erop dat heel veel gezinnen beter af zijn met de nieuwe regels. ‘De herverdeling beoogt meer rechtvaardigheid’, zegt ook Leen Dubois van Kind en Gezin. ‘Wie het het meest nodig heeft, krijgt meer. Er zijn ook sociale toeslagen die bovenop het basisbedrag komen: acht procent meer gezinnen zullen die krijgen. Er zijn ook versterkte schooltoelagen, met hogere bedragen en hogere inkomensgrenzen.’