Kamer aanvaardt eis Ecolo-Groen om klimaatambities aan te scherpen
Foto: Photo News

De commissie Volksgezondheid van de Kamer heeft dinsdag een voorstel van resolutie van de groenen goedgekeurd die de Belgische klimaatambities naar boven herziet. De tekst van de groenen kon ook op de steun rekenen van socialisten, liberalen, CD&V en cdH. De N-VA onthield zich.

De resolutie vraagt dat België zich aansluit bij de groep landen die ervoor pleiten om de doelstellingen rond het terugdringen van broeikasgassen tegen 2030 naar boven te herzien. Ons land zou ervoor moeten ijveren dat Europa de uitstoot tegen 2030 laat dalen tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Tegen 2050 zou die uitstoot 95 procent lager moeten liggen dan in 1990. De resolutie vraagt dat het Nationale Energie- en Klimaatplan wordt aangepast met maatregelen die toelaten om die doelstellingen te halen.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) sprak haar steun uit en kondigde aan dat ze de nieuwe ambities op het Overlegcomité van woensdag zal voorleggen. Ook de federale regering staat achter de tekst. 'Als we onze ambities niet versterken, zullen de acties minder doeltreffend zijn', zegt energieminister Marie-Christine Marghem (MR). 

Hypocrisie

De oranje-blauwe coalitie (MR, CD&V en Open Vld) keurde de tekst mee goed. MR-Kamerlid Damien Thiéry zei dat het 'meer dan hoog tijd' was om die doelstellingen bij te sturen. Hij verwees onder meer naar de klimaatmars van enkele weken terug, die 75.000 mensen naar Brussel bracht, en naar het jongste rapport van het IPCC, het intergouvernementeel panel voor de klimaatverandering.

Ecolo-Groen is tevreden met de goedkeuring. Kamerlid Georges Gilkinet spreekt van een 'keerpunt'.

N-VA, die sinds kort geen deel meer uitmaakt van de federale regering, verweet de ex-coalitiepartners 'hypocrisie'. N-VA-Kamerlid Bert Wollants zei dat zijn partij voor een realistische aanpak pleit. 'Eerst doelstellingen vastleggen en pas daarna zien hoe je die gaat realiseren, dat is de wereld op zijn kop'.

Minister Marghem zal de resolutie woensdag op de tafel leggen van het Overlegcomité, het orgaan dat de verschillende regeringen van ons land samenbrengt. De Vlaamse regering, waar N-VA deel van uitmaakt, zal daar aan tafel zitten.

Eisenpakket

Het eisenpakket dat Ecolo-Groen dinsdagochtend voorlegde hield in dat Michel de klimaatambities aanscherpt, zijn politiek rond uitkeringen bijstuurt en kiest voor een humane asielpolitiek. Als premier Michel daar niet op ingaat, zal Ecolo-Groen donderdag de aangekondigde motie van wantrouwen van de andere democratische oppositiepartijen ondersteunen, benadrukte fractieleider Kristof Calvo dinsdagochtend nog in De Ochtend. De vraag om hogere klimaatambities na te streven werd dinsdagmiddag aanvaard.

‘Samenwerken is de enige weg uit de impasse. Onze motie van aanbeveling is een ambitieus, maar redelijk eisenpakket inzake koopkracht, klimaat en migratie. Wij zijn geen depanneurs, geen onderaannemers van Michel I. Wij willen wel, als het kan, mee architecten zijn van een aantal belangrijke doorbraken. Alleen wanneer Open VLD, CD&V en MR dat lopend beleid durven omgooien, kan politiek het komend half jaar nog iets betekenen voor het leven van mensen’, zeggen fractieleiders Kristof Calvo en Georges Gilkinet (Ecolo).

Premier Michel krijgt met de motie een laatste kans, zegt Calvo. ‘Verkiezingen zijn voor Ecolo en Groen mogelijk interessant, maar niet voor het land. Onze partijen zijn in goede doen. Maar voor ons land betwijfelen we of het een goed idee is. De kans is erg klein dat er in volle campagnetijd voor Vlaanderen en Europa snel een nieuwe federale regering kan gevormd worden. Als Michel het meent met samenwerken, kan er in de schoot van het parlement wel nog heel wat gebeuren. Wij willen vermijden dat er 6 maanden niets meer beweegt’, zegt Calvo.

Het geruzie tussen de partijen van Michel moet voor de groenen ophouden. ‘Zowel de N-VA als de andere regeringspartijen hebben boter op het hoofd. De N-VA gedraagt zich onverantwoordelijk, maar de andere regeringspartijen eigenlijk ook steeds meer. Door zo hardnekkig vast te houden aan het lopende beleid organiseren ze mee de impasse. Daar willen we komaf mee maken’, besluit Calvo.