Economische groei koelt af
Ook de werkgelegenheidsgroei zal trager verlopen dan voorheen Foto: ANP XTRA

Zowel de economische groei als de jobstoename zullen de komende jaren vertragen. Bovendien zal het begrotingstekort verslechteren. Dat voorspelt de Nationale Bank in zijn najaarsvooruitzichten.

Zowel volgend jaar als de twee jaren daarop zal de Belgische economie telkens trager groeien. De groei, die dit jaar op 1,5 procent geraamd wordt, zal in 2021 nog maar 1,2 procent bedragen. De groei zal ook aanmerkelijk lager zijn dan in de rest van de eurozone. In de komende drie jaar zullen er nog zo’n 95.000 nieuwe banen worden geschapen, raamt de bank. Ook de werkgelegenheidsgroei zal wat trager verlopen dan in het verleden het geval was. Van een kleine 60.000 nieuwe jobs dit jaar, zal het tempo dalen naar 24.000 in 2021.

De voorspellingen hebben wel een relatief hoge onzekerheidsgraad. Zo is het onduidelijk of de begroting en de jobsdeal goedgekeurd zullen worden. Vooral het afketsen van de jobsdeal zou de groei kunnen aantasten. Daar waarschuwde het IMF vorige week ook al voor. Ook de internationale context bevat veel onzekerheden, zoals de Brexit.

Dat de groei trager zal zijn dan in de ons omringende landen, heeft gedeeltelijk te maken met de spanningen op de arbeidsmarkt, zei vice-gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank. Hij verving gouverneur Jan Smets, die ziek is. De werkloosheid bevindt zich nu op het laagste niveau van de afgelopen dertig jaar, en het aantal jobs dat niet ingevuld raakt is hoger dan in de andere landen van de eurozone. ‘De arbeidsmarkt blaakt van gezondheid, en dat kan niet los worden gezien van het regeringsbeleid’, zei Geert Langenus van de studiedienst. Zo is de arbeidsparticipatie van 55-plussers sterk verbeterd door de ontmoediging van formules om vervroegd uit te treden.

Stijgende koopkracht

In de komende drie jaar zal de koopkracht van de Belgen met in totaal 3,6 procent per hoofd van de bevolking stijgen, voorspelt de bank. Dat heeft deels te maken met de taxshift, die volgend jaar nog een effect zal hebben op de nettolonen. Ook verwacht de bank dat de reële lonen de komende jaren zullen stijgen.

Minder goede vooruitzichten zijn er voor de begroting. Het tekort zal in elk van de volgende drie jaar toenemen, om uit te komen op 2,0 procent in 2021. Dit jaar zal het tekort uitkomen op 0,8 procent, maar dat cijfer is geflatteerd door de voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting. Die hebben de inkomsten van de overheid tijdelijk opgestuwd. Dat effect ebt de komende jaren weg. Volgend jaar zal het tekort al verdubbelen naar 1,6 procent. Die vooruitzichten zijn wel gebaseerd op ongewijzigd beleid. ‘Als er bijkomende maatregelen genomen worden, zullen die uiteraard een effect hebben’, zegt Wunsch. Volgens het Europese stabiliteitsprogramma zou België in 2020 al op een begrotingsevenwicht moeten uitkomen. Dat gaat dus waarschijnlijk niet lukken, denkt de Nationale Bank.