De Block zoekt snel paar honderd bedden om opvangcrisis te bezweren
Foto: Photo News

Enkele honderden extra bedden op korte termijn, enkele duizenden op langere termijn. Daarmee hoopt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) de opvangcrisis te bezweren.

Toen Maggie De Block de bevoegdheid van Asiel en Migratie weer overnam, heeft ze haar administratie de opdracht gegeven om zo veel mogelijk asielzoekers de kans te geven om zich aan te melden. Dat belet niet dat ook vorige week weer elke dag veel asielzoekers teruggestuurd werden. De opvang van het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) zit overvol. De Block beseft dat er extra opvangcapaciteit moet bijkomen, als ze wil dat niemand nog op straat moet slapen.

In De Zevende Dag zei ze dat ze aan een ‘plan van aanpak’ werkt en dat ze daarmee zo snel mogelijk naar de regering wil trekken. In een gesprek met De Standaard zegt de minister aan verschillende scenario’s tegelijk te werken om de opvangcrisis te bezweren.

‘Op korte termijn moeten er een paar honderd bedden bijkomen. We zullen creatief moeten zijn, net zoals we dat bij vorige opvangcrisissen waren. Ik heb aan Fedasil gevraagd wat mogelijk is.’

‘Op de langere termijn zullen we waarschijnlijk enkele duizenden plaatsen nodig hebben. Ik ga er alleszins vanuit dat er meer nodig zullen zijn dan de ngo’s inschatten.’ De Block wijst erop dat het aantal asielaanvragen al sinds de zomer weer stijgt. Ze gaat ervan uit dat dat aantal niet snel zal dalen. Bij de nieuwe asielzoekers zitten overigens niet alleen veel Palestijnse mannen uit Gaza. Voor het eerst duiken enkele andere opvallende nationaliteiten op, zoals Jemenieten en Venezolanen.

Gedwongen terugkeer

‘Er komen niet meer vluchtelingen naar Europa’, zegt De Block. ‘Maar binnen Europa reizen er blijkbaar minder mensen door naar Scandinavië, en komen er meer naar België, Nederland en Frankrijk. We zullen maatregelen nemen om die instroom te beperken. Maar ondertussen moet iedereen wel het recht hebben om asiel te vragen.’

‘Alleen door iedereen te registreren, kunnen we de vluchtelingen van de economische migranten onderscheiden, en voor die laatste groep aan terugkeer werken’, zegt De Block nog.

Ze benadrukt dat haar beleid even ‘streng maar rechtvaardig’ zal zijn als vroeger. ‘Wie mij kent, weet ik dat geen ander beleid zal voeren, wat anderen ook beweren. De opvangcrisis is mijn prioriteit, maar ik zal ook op terugkeer inzetten. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet.’

Raad van State

Begin deze week doet de Raad van State uitspraak over het quotum van vijftig asielaanvragen per dag, dat door voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) was opgelegd. Ngo’s spanden een procedure aan, ze vinden de maatregel onwettig.

Als de Raad van State oordeelt dat het quotum onwettig of discriminerend is, kan de overheid zich niet langer aan haar verplichtingen onttrekken. Asielzoekers zouden dan weer via de rechter hun recht op opvang kunnen afdwingen, mét dwangsommen.