Grondwetspecialiste: 'Beter lopende zaken dan vervroegde verkiezingen'
Premier Charles Michel (MR) Foto: reuters
Een korte periode met een regering in lopende zaken is ‘democratisch geoorloofd en zelfs verkieslijk’, vindt grondwetsspecialiste Patricia Popelier.

Deze week wordt beslist over het lot van de minderheidsregering-Michel. Geen enkele partij lijkt echt voorstander van vervroegde verkiezingen, maar zeker de N-VA sluit het scenario niet uit, als democratische uitweg voor een vastgelopen politieke situatie.
De Antwerpse professor en grondwetsspecialiste Patricia Popelier waarschuwt dat de nieuwe regeringsvorming dan recht in de aanloop naar de Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei terechtkomt. ‘Zo krijgen we hoe dan ook pas een nieuwe regering na de verkiezingen in mei’, schrijft ze in een opiniebijdrage in De Standaard. ‘Bovendien moet slechts een korte termijn overbrugd worden. Om al die redenen is het grondwettelijk en democratisch geoorloofd, en zelfs verkieslijk, om niet meteen verkiezingen uit te schrijven.’
De komende dagen wordt duidelijk of het zover komt. De N-VA heeft dit weekend discreet overleg gehad met premier Charles Michel (MR), waarbij ze de voorwaarden voor gedoogsteun aan de minderheidsregering heeft opgelijst.

Afgaand op de verklaringen van de voorbije dagen zal het een uitgebreid lijstje zijn. Zo heeft de N-VA al gevraagd dat het volledige Zomerakkoord wordt uitgevoerd, inclusief de degressiviteit van de werkloosheid waardoor werklozen in een eerste fase een hoger stempelgeld krijgen en daarna een lager. 

Ook een verklaring tot herziening van de Grondwet, die een staatshervorming onder de volgende regeerperiode mogelijk maakt, behoort tot de eisen. In hoeverre de partij nog altijd een onthouding eist over het VN­Migratiepact bij de stemming in New York is minder duidelijk. 

Hoe dan ook wil de N-VA niet zomaar dossier per dossier bekijken welk standpunt wordt ingenomen. De partij wil geen blanco cheque tekenen, maar de volledige plannen van de regering kennen alvorens ze steun geeft.
Dat is dan het omgekeerde van wat vicepremier Didier Reynders (MR) voorstelt. Volgens hem moet het mogelijk zijn om dossier per dossier een meerderheid te zoeken. Dat betekent dat er rond sommige dossiers, zoals het klimaat, ook meerderheden zonder de N-VA kunnen ontstaan.

Druk wordt opgevoerd

De druk op de N-VA wordt opgevoerd om toch een nieuwe modus vivendi met de minderheidsregering-Michel te vinden. Alle ­vicepremiers van de regering riepen de N-VA dit weekend op om het werk van de afgelopen jaren niet verloren te laten gaan. Ook de sociale partners die dit weekend met de regering overlegden over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA), een loonakkoord voor de privésector, dringen daarop aan. ‘Wij willen een IPA, maar zonder begroting is er geen welvaartsenveloppe en is er geen taxshift. Dan wordt het moeilijk om te onderhandelen’, waarschuwde VBO-topman Pieter Timmermans.

Morgen interpelleert de oppositie Charles Michel (MR) over de politieke crisis. Donderdag volgt de plenaire stemming over de begroting.