Klimatoloog van Ypersele ontgoocheld in Vlaams kortetermijndenken
Van Ypersele geeft meer uitleg Foto: BELGA

Een gebrek aan respect voor de vele tienduizenden deelnemers van de klimaatmars en voor het rapport van het IPCC. Dat verwijt de bekende klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele ons land na de milieuconferentie in Katowice.

Afgevaardigden van zo’n tweehonderd landen hebben gisteren in het Poolse Katowice de spelregels aangenomen voor de toepassing van het akkoord van Parijs over de beperking van de opwarming van de aarde.

De Klimaatconferentie eindigde met een staande ovatie, maar ngo’s Oxfam, 11.11.11 en WWF hekelden al het ‘gebrek aan verantwoordelijkheid tegenover de meest kwetsbaren’. Er waren geen nieuwe engagementen door de landen om hun doelstellingen voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen scherper te stellen.

Ook klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele is ‘ontgoocheld’ dat België zich op de milieuconferentie in Katowice niet achter de meer ambitieuze landen heeft geschaard. Dat is, aldus de professor aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, de schuld van Vlaanderen, dat ‘aan kortetermijndenken’ heeft gedaan.

‘Ik ben ontgoocheld dat België, door de tegenkanting van Vlaanderen, zich niet bij de High Ambition Coalition heeft gevoegd’, zegt de professor. Hij wijst erop dat flink wat buurlanden en China dat wel gedaan hebben.

Volgens van Ypersele getuigt dat van een gebrek aan respect voor de vele tienduizenden mensen die begin december deelnamen aan de klimaatmars en van even weinig respect voor het rapport van het IPCC.

Het Vlaamse kortetermijndenken is des te merkwaardiger ‘als je weet dat Vlaanderen meer dan Brussel of Wallonië bedreigd wordt door de stijging van de zeespiegels’.

‘En als de rest van de wereldeconomie met zicht op het jaar 2050 inzet op decarbonisering, dan zal ook de Belgische economische competitiviteit lijden indien België aan de zijlijn blijft staan.’

Tevreden is de klimatoloog wel met de oprichting van het Platform voor Autochtone Volkeren, waarover al jaren werd gediscussieerd. Dat platform ‘geeft vaak erg kwetsbare groepen tegenover de klimaatwisseling de kans om hun stem meer te laten horen in het overleg’.