Pro League stemt maandag over maatregelen tegen spelersmakelaars
Foto: BELGA

Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League zal het expertenpanel van minister van Staat Melchior Wathelet maandag zijn eerste aanbevelingen bekendmaken. Een aantal maatregelen zullen meteen ter stemming voorgelegd worden. Verder staan ook de postjes van Johan Timmermans en Paul Allaerts ter discussie en wordt de VAR binnenkort bijgestaan door een buitenspellijn.

Het expertenpanel van Pro League-CEO Pierre François, minister van Staat Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht deed de afgelopen twee maanden een rondje bij alle stakeholders. Zelfs de makelaars werden dinsdag gehoord. Op basis van de informatie die het expertenpanel van de Pro League verzamelde, zullen ze een aantal aanbevelingen doen aan de profclubs. Die worden maandag voorgesteld aan de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League.

In principe moet uit de aanbevelingen van het expertenpanel een interne gedragscode voortkomen die voorschrijft hoe clubs best omgaan met makelaars en tussenpersonen. Wellicht wordt er maandag gestemd over enkele maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en waarover grote eensgezindheid bestaat. Ongetwijfeld zullen er ook aanbevelingen gedaan worden waarover fel gediscussieerd zal worden en die dus pas op langere termijn uitgewerkt moeten worden. Toch is vooral de politieke druk groot om maandag al met gestemde regelgeving naar buiten te komen.

De bedoeling is dat al die maatregelen nadien opgenomen worden in de licentievoorwaarden, waardoor clubs hun proflicentie kunnen verliezen als ze de gedragscode met de voeten treden. Om de wetgevende drietrapsraket te vervolledigen, hoopt de Pro League die licentievoorwaarden uiteindelijk (deels) om te zetten in afdwingbare en duidelijke wetgeving.

Daarnaast is er ook wat commotie rond de zitjes van Johan Timmermans en Paul Allaerts in het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De voetbalbestuurders van respectievelijk KV Mechelen en Moeskroen worden gemandateerd door de Pro League, maar de KBVB vindt niet dat er voor clubs die de spilfiguren vormen in voetbalschandalen plaats is in het hoogste bondsorgaan. Timmermans legde zijn functie dan ook tijdelijk neer, maar KV Mechelen noch Moeskroen wil het postje verliezen. De Pro League wordt gevraagd zich erover uit te spreken en plaatste het thema op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Nog op de dagorde: de timing van de competities

Nog op de dagorde: de timing van de competities van zowel de Jupiler Pro League (1A) als de Proximus League (1B) 2019-2020. Maandag weten we in principe wanneer de competities volgend seizoen afgetrapt worden en wanneer de play-offs plaatsvinden. Ten slotte wordt er ook in brede zin gesproken over de Video Assistent Referee (VAR) en diens prestaties de voorbije weken. Het management van de Pro League vond ook een leverancier voor een virtuele buitenspellijn, waardoor offside voor de videoref exact meetbaar is. Er ligt een overeenkomst op tafel, maar de budgetten moeten wel nog goedgekeurd worden door de algemene vergadering. De bedoeling is om de buitenspellijn dit seizoen nog te introduceren tijdens de play-offs.

Om 16 uur wordt in het bondsgebouw een persconferentie georganiseerd waarop alle genomen maatregelen aan bod komen.