‘Sire, het land dreigt te verdrinken’
Foto: Photo News

‘Zeg aan de politici dat het klimaat geen uitstel meer verdraagt.’ Dat blijft ook na de klimaattop in Katowice de boodschap van milieuorganisatie Greenpeace aan Koning Filip. De organisatie geeft in januari de open brief af.

‘De Belgische regering toont dat ze niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid’, klinkt het bij Greenpeace. ‘België weigert meer ambitie op de klimaattop in Polen. Onze politici doen opnieuw het tegenovergestelde van wat ze beloven.’

De oproep van Greenpeace werd al voor de klimaattop in het Poolse Katowice gelanceerd, maar blijft de komende weken nog online. ‘Onze politici slagen er nog steeds niet in om een politiek signaal te geven’, zegt woordvoerder Joeri Thijs.

‘Vanwege de hoogdringendheid en het onvermogen van de regering richten wij ons verzoek tot de koning’, klinkt het. ‘Het is zijn rol om toe te zien op de continuïteit en de doelstellingen van het land op lange termijn.’ De boodschap van de brief? ‘We vragen U, met aandrang, om onze stem te laten horen aan de politieke leiders van dit land, opdat ze eindelijk ambitieuze beslissingen nemen, die het hoofd bieden aan de dringende noodzaak.’

Al meer dan 60.000 mensen ondertekenden de brief. ‘We weten natuurlijk dat de Koning niet de mirakeloplossing in handen heeft, maar het grote aantal handtekeningen toont aan dat het publiek het gebrek aan politieke actie hartgrondig beu is. Het is een middenvinger van de burger aan de politiek. Het schreeuwt ook: maak jullie huiswerk eindelijk eens deftig en kijk verder dan de waan van de dag’, aldus Thijs.

‘Schuldig collectief verzuim’

Greenpeace reageerde zaterdagavond ontgoocheld na de klimaattop. De organisatie spreekt over een klimaattop ‘zonder beloftes voor onze kinderen’ en van ‘schuldig collectief verzuim’. De ngo zegt dat ook België weigert om blijk te geven van meer klimaatambitie en dat ons land een ‘verpletterende historische verantwoordelijkheid’ draagt, samen met andere landen die iedere vooruitgang blokkeren.

‘Het is een schande dat België weigerde zich te scharen achter een brede coalitie van landen die sterkere klimaatplannen willen’, verklaarde Joeri Thijs zaterdagavond. ‘Het verschil tussen wat bepaalde ministers voor de camera verklaren en hun daden is nu pijnlijk zichtbaar. Hun onverantwoorde gedrag is een kaakslag voor de Belgische burgers die massaal en nadrukkelijk klimaatactie van de politiek verwachten.’

‘Geen enkele Belgische klimaatminister heeft nog iets te zoeken op een klimaattop zolang ze elke verhoogde ambitie in Europa en de wereld tegenwerken. En ook zonder een ernstig nationaal klimaatplan, blijven ze beter thuis. De Belgische regeringen laten de mensen en de planeet in de steek’, besluit Greenpeace.

‘Zwakke resultaten’

Ook Climate Action Network (CAN) had meer verwacht. ‘Het is duidelijk dat de regeringen er niet in geslaagd zijn om een adequaat antwoord te formuleren op de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering’, zegt CAN Europe, de koepelorganisatie van 150 ngo’s uit 35 Europese landen, zaterdagavond.

De internationale gemeenschap keurde in Polen regelgeving goed om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Hogere klimaatambities werden er niet overeengekomen. CAN Europe besluit dat de komende twee jaar zal moeten werk gemaakt worden van de hogere ambities.

CAN Europe betreurt het gebrek aan ambitie in de strijd tegen klimaatverandering. Ook is er ‘beperkte vooruitgang’ geboekt voor de geplande financiering voor ontwikkelingslanden.

‘De zwakke resultaten van deze COP (conferentie van de partijen van het klimaatverdrag, nvdr) staan in schril contrast met de serieuze waarschuwingen in het rapport van het IPCC en de groeiende vraag om actie van burgers’, zegt Wendel Trio, de directeur van CAN Europe.