Toekomstig Gents burgemeester Mathias De Clercq: ‘Gent moet een kansenfabriek worden’
Mathias De Clercq (Open VLD, links) en Filip Watteeuw (Groen) Foto: Belga

‘Ambitieus, positief en toekomstgericht.’ Dat is het nieuwe Gentse bestuursakkoord volgens toekomstig burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Gent moet volgens De Clercq de technologiehoofdstad van Europa worden, de Europese jeugdhoofdstad in 2024 en de culturele hoofdstad in 2030.

‘Het draait allemaal om durf’, zei De Clercq bij de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg.

‘Gent heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld en dat we moeten we blijven doen. Met Gent als technologiehoofdstad van Europa. We gaan ons start-up en scale-up beleid verder versterken. We willen ook de meest kindvriendelijke stad zijn. We gaan resoluut voor Gent als Europese jeugdhoofdstad in 2024. En in 2030 moet Gent de culturele hoofdstad van Europa worden.’

Als basis voor het bestuursakkoord diende de nota ‘met 14 ambitieuze werven voor Gent’ die Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Rudy Coddens en Mieke Van Hecke op 30 november al hadden voorgesteld. De Clercq haalde zaterdag vijf belangrijke uitdagingen aan. ‘Ten eerste de woonproblematiek, daar gaan we 90 miljoen euro aan besteden. (..) Ten tweede, de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder, en ten derde klimaatbeleid en luchtkwaliteit.’ Daarnaast vormen ‘de mismatch op de arbeidsmarkt’ en het plaatstekort in Gentse scholen de voornaamste uitdagingen.

Kansenfabriek

'Gent moet meer dan ooit een kansenfabriek worden', zegt het nieuwe stadsbestuur. 'Met een Gents arbeidspact om meer Gentenaars aan de slag te krijgen, een masterplan capaciteit in het onderwijs zodat elk kind een plek heeft, een actieplan tegen schooluitval, en een geïntegreerd sociaal beleid om de armoede in onze stad krachtdadig te bestrijden. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving waar alle Gentenaars in al hun diversiteit deel van uit maken.'

Het volgende stadsbestuur wil de Gentenaars nauwer en actiever betrekken bij het stadsbeleid. 'Zo zullen er de volgende legislatuur stadsdebatten worden georganiseerd rond brede maatschappelijke thema's. Bij plannen met een grote impact worden burgerkabinetten voorzien en in de wijken worden burgerbegrotingen geïntroduceerd, zodat Gentenaars mee kunnen beslissen over de inzet van middelen in hun wijk.'

De Clercq belooft ook 'actieve openbaarheid van bestuur' en samenwerking binnen het college. 'Zowel binnen als buiten het college worden samenwerkingsverbanden gezocht en gevonden. De nieuwe ploeg reikt de hand naar de oppositie en de andere overheden om rond grote dossiers de krachten te bundelen en samen te werken', zegt de volgende burgemeester. 'Als je een term wil kleven op dit nieuwe college, dan is het een samenwerkingscollege. Een verenigd Gent is een sterker Gent in Brussel.'