IMF: ‘Jobsdeal nu uitvoeren’
Het logo van het IMF aan de gevel van het hoofdkwartier. Foto: reuters

De jobsdeal moet ‘zonder uitstel’ worden goedgekeurd en uitgevoerd. Die opdracht geeft het IMF aan de regering.

De gebrekkige werking van de arbeidsmarkt blijft een van de pijnpunten van de Belgische economie. Daarom vind het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de jobsdeal zo snel mogelijk tot uitvoering moet worden gebracht. Het akkoord bevat ‘welkome maatregelen om de arbeidsmarktparticipatie aan te moedigen’. De hervorming van het stelsel van werkloosheidsuitkeringen moet volgens het IMF deel uitmaken van de jobsdeal.

De waarschuwing komt er in het kader van de jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie door het Fonds. De delegatie uit Washington gaf de regering Michel-I goede punten. ‘Een aantal van de aanbevelingen die wij al jaren naar voren schuiven, zijn door deze regering uitgevoerd’, zegt delegatieleidster Delia Velculescu. Het gaat dan vooral om de tax shift, die de loonlasten heeft verlaagd en de werkgelegenheidscreatie heeft aangewakkerd. Maar het werk is nog lang niet af, vindt het IMF.

Dat de regering Michel-I vervroegd beëindigd is, is een belangrijke risicofactor, vindt Velculescu. ‘Het groeipad dreigt daardoor te vertragen. Maar uit onze discussies met de regeringsleden blijkt dat men vastbesloten is de hervormingen door te zetten’.

De IMF-delegatie deelde haar bevindingen vanochtend mee aan minister van Economische Zaken Alexander De Croo (Open VLD). Hij zegt de boodschap begrepen te hebben. ‘Het is ontzettend belangrijk dat de sociaaleconomische plannen die we hebben uitgetekend zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Doen we dat niet zal dit jobs kosten en de concurrentiekracht van onze bedrijven verzwakken’, meldt De Croo in een via Twitter verspreide boodschap.