Slachthuis start intern onderzoek na schokkende beelden Animal Rights
Foto: animal rights

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft vrijdag schokkende beelden naar buiten gebracht uit slachthuis VanDrie in Hasselt. Animal Rights vraagt dat de Vlaamse overheid of VanDrie zelf het slachthuis onmiddellijk sluiten. Het slachthuis gaat de beelden onderzoeken.

Onwillige kalveren worden gewelddadig aan hun oren en hun staart getrokken, en ze worden geschopt. Op de beelden is te zien hoe kalveren routinematig worden bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen. Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen en in de anus gepord. ‘Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen’, zegt campagnecoördinator Els van Campenhout.

Animal Rights klaagt verder de mishandeling aan van onwillige runderen met een pneumatisch penschiettoestel. ‘Het toestel wordt geregeld verkeerd geplaatst, zodat de dieren “enkel” verwond worden wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming’, luidt het.

Grootschalig onderzoek

‘Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen’, vindt Susan Hartland, directeur van Animal Rights.

Slachthuis VanDrie Hasselt heeft volgens de organisatie een vergunning om 850 kalveren per dag te slachten gedurende 2 dagen per week en 52 weken per jaar, wat neerkomt op 1.700 kalveren per week. ‘De Vlaamse overheid of VanDrie zelf moet het slachthuis, dat in 2020 toch zal ophouden te bestaan, onmiddellijk sluiten’, vindt van Campenhout.

Het slachthuis zelf ontkende eerst dat er sprake was van dierenmishandeling, maar gaat nu toch een intern onderzoek voeren naar inbreuken op het dierenwelzijn. 'VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn', klinkt het in een mededeling.

Onderzoek

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zegt dat de beelden onderzocht worden. 'Maar als de getuigenissen iets bewijzen, dan is het wel dat de huidige federale controle door het FAVV niet volstaat', zegt Weyts. Volgens hem voert het Voedselagentschap eerder controles uit met het oog op voedselveiligheid dan op dierenwelzijn. Daarom trok hij 3 miljoen euro uit voor een eigen Vlaamse inspectiedienst voor de slachthuizen.

Het FAVV reageert in een persbericht dat het niet meer bevoegd is voor de controles op dierenwelzijn in de slachthuizen. 'De controles rond dierenwelzijn worden op basis van instructies van de gewestelijke bevoegde diensten uitgevoerd. Dat hebben de federale en gewestelijke bevoegde ministers afgesproken in een samenwerkingsprotocol', zegt het FAVV. De dierenartsen moeten de gewestelijke diensten inlichten als ze onregelmatigheden vaststellen en het zijn de gewesten die corrigerende maatregelen of sancties opleggen, klinkt het. Het FAVV stelt dat het enkel de praktische organisaties op zich neemt en de dierenartsen ter beschikking stelt.

Volgens het voedselagentschap hebben de dierenartsen wel degelijk onregelmatigheden vastgesteld. 'Ze hebben dat ook gerapporteerd hebben aan de Vlaamse bevoegde inspectiedienst, die reeds maatregelen zou genomen hebben', klinkt het. Het FAVV zegt 'als goede huisvader' steeds geprobeerd te hebben om mee te werken aan een oplossing voor de controles in slachthuizen, maar roept op om de volledige organisatie van de controle op dierenwelzijn door te geven aan de gewesten, 'gelet op de voortdurende controverse'.

Eerder bracht de dierenrechtenorganisatie beelden uit van slachthuizen in Izegem en in Tielt. Ze wil naar eigen zeggen in de eerste plaats mensen aanmoedigen om te kiezen voor een plantaardig dieet waarvoor geen enkel dier hoeft te lijden en te sterven.