‘Baby’s worden natuurlijk wel erkend als individuen’
Foto: BELGAIMAGE

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ontkent dat baby’s niet worden erkend als individuen. Haar reactie komt er nadat kinderartsen en ouders donderdag de campagne ‘Geef ons een gezicht’ hebben gelanceerd en de erkenning van pasgeborenen als individu eisen.

Kinderartsen en ouders hebben donderdag in de Brusselse Kliniek Sint-Jan de campagne ‘Geef ons een gezicht’ gelanceerd. De campagne eist de erkenning van pasgeborenen als individu. Dat gebeurt niet bij de nieuwe ziekenhuisfinanciering van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Die nieuwe wetgeving treedt vanaf 1 januari 2019 in werking.

Bij de nieuwe wetgeving zullen sterk gelijkende ingrepen onder de ‘laagvariabele zorg’ vallen. Dat betekent dat ziekenhuizen een vastgelegd standaard bedrag krijgen voor de ingreep. Daaronder vallen een knieprothese plaatsen, een blindedarmoperatie, maar ook bevallingen die als normaal worden beschouwd. Daar knelt het schoentje.

Volgens Ann De Guchtenaere, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, zal de toestand van de baby niet meetellen wanneer de bevalling normaal verloopt en er geen gezondheidsproblemen zijn voor de moeder. Volgens de actievoerders zal er geen rekening gehouden worden met de gezondheid van de pasgeboren baby en zal hij niet gezien worden als individuele patiënt met eigen rechten, maar wordt zijn gezondheidstoestand gekoppeld aan de ernstgraad van de moeder.

‘We willen dat een pasgeboren baby een eigen patiëntengroep krijgt, want nu staan enkel vrouwen met een normale bevalling als patiëntengroep onder de laagvariabele zorg’, zegt De Guchtenaere. ‘Maar je kunt niet zeggen dat een vrouw die normaal bevallen is ook automatisch een gezonde baby heeft.’

De Guchtenaere vindt dat een pasgeboren baby een apart individu is die op dezelfde manier behandeld moet worden als de andere patiëntengroepen. ‘De baby moet gefinancierd worden volgens zijn eigen gezondheidstoestand, en niet volgens die van iemand anders. Voor alle duidelijkheid: de kinderartsen gaan het kind altijd alle zorg geven dat nodig is. Maar als de ziekenhuizen geen middelen krijgen om voor de zieke pasgeborenen onder andere de verpleging en de toestellen te financieren, dan zullen die kinderen sneller getransfereerd worden, en dat willen we niet.’

Aparte factuur

‘De baby’s worden natuurlijk erkend als individu. De pediaters verspreiden foute informatie’, zegt De Block. ‘Bevallingen zijn courante medische behandelingen, waarbij in de meeste gevallen de zorgen voor de moeder en haar baby dezelfde zijn.’

Het is al jaren zo dat er uit praktische overwegingen een enige factuur opgemaakt voor de zorgen aan de moeder en de pasgeborene. Indien de baby extra zorg nodig heeft, wordt er wel een aparte factuur gemaakt.

‘De bedoeling van laagvariabele zorg is om het oneigenlijk gebruik van de beschikbare middelen tegen te gaan. Zo worden dezelfde behandelingen overal op dezelfde manier vergoed’, aldus De Block.

In de ogen van de minister willen de pediaters zich volledig onttrekken aan de regeling laagvariabele zorg. Intussen wordt er aan een volledig ontdubbelde factuur gewerkt voor moeder en baby. ‘Het zal systematisch worden, maar ook daarin gaat laagvariabele zorg gelden voor behandelingen van pasgeborenen, baby’s en kinderen’, besluit De Block.