Lieven Boeve blijft topman katholiek onderwijs
Foto: bart dewaele

De Vlaamse bisschoppen hebben Lieven Boeve voor vijf jaar herbenoemd als directeur-generaal voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Volgens de mededeling van de Bisschoppenconferentie hebben de leden van de raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze beslissing ‘met grote tevredenheid verwelkomd’.

Johan Bonny, bisschop-referendaris voor onderwijs en voorzitter van de raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, argumenteert de beslissing: ‘Vijf jaar geleden hebben wij aan Lieven Boeve twee kernopdrachten meegegeven: een eigentijdse visie ontwikkelen op het katholiek onderwijs in onze Vlaamse samenleving en een reorganisatie van de dienstverlening. Die opdrachten heeft hij efficiënt en geïnspireerd opgenomen.’

Boeve is er onder meer in geslaagd stappen vooruit te zetten in de reorganisatie van de schoolbesturen in de richting van meer schaalgrootte - ook al bestaat daar tot vandaag veel onrust over op het terrein. Er wacht hem nog werk.

Bij zijn aanstelling in 2014 waren er bezorgdheden over zijn politieke contacten en zijn stijl van communiceren. Die bezorgdheden zijn er nog steeds, al weerklinken ze niet overal even luid meer. Maar niet iedereen is bijvoorbeeld even gelukkig met zijn bevlogenheid in de discussies met de N-VA.

De voorganger van Boeve, Mieke Van Hecke, wordt een warme, persoonlijke stijl toegedicht, met oog voor alle mogelijke bezorgdheden. Iemand die kan verbinden ook. Boeve is veeleer het rationele type, met een welomlijnd idee waar hij naartoe wil. Hij is niet bang om tegendraads te zijn, gaf hij eerder toe in een gesprek met deze krant.

In een gigantische organisatie als het katholiek onderwijs durft die instelling al eens te botsen.