Premier Michel heeft geen meerderheid meer in het parlement, maar toch is hij niet zinnens de handdoek in de ring te gooien, liet hij woensdagmiddag blijken. ‘Ik wil in samenwerking met het parlement de komende maanden de belangen van de burgers blijven verdedigen.’

'Er is inderdaad sprake van een ingewikkelde situatie', zei premier Charles Michel woensdagmiddag tijdens het Kamerdebat over de gevolgen van de wijziging van de samenstelling van de regering. 'Sommigen wekken de indruk dat ik beweer dat er de voorbije dagen niets gebeurd is. Het tegendeel is waar. Het gevolg is uiteraard dat de slagkracht van deze regering nu beperkt is. We moeten voortaan voorzichtig handelen. De democratie en de grondwet moeten worden geëerbiedigd.'

Michel liet daarna echter duidelijk blijken dat hij niet zinnens is zelf het vertrouwen te vragen van het parlement. 'Zij die dat willen, kunnen een motie van wantrouwen indienen, om zo een momentum van waarheid te provoceren. Ik vraag de oppositie om die realiteit te bekijken.'

'Maar', zo vervolgde de premier, 'we worden intussen geconfronteerd met de Brexit. We hebben een mandaat nodig om de belangen van ons land op dat vlak te behartigen. We mogen geen lege stoel op Europees niveau worden. Is het dat wat jullie hier willen? Wil men dat we straks beginnen aan ons mandaat in de VN-Veiligheidsraad zonder dat we daar onze belangen echt kunnen vertegenwoordigen? Want als we hier niet tot een samenwerking kunnen komen, dan is dat allemaal het gevolg.' 

Michel: 'Er is vandaag ook nog altijd een terreurdreiging, kijk naar Straatsburg. We moeten de veiligheidsdiensten kunnen uitrusten. Ook over het klimaatbeleid moet er een debat worden gevoerd. Zullen we de volgende maanden daar allemaal niets over kunnen ondernemen? Deze regering moet inderdaad voorzichtig zijn, én zal dat ook zijn, maar zal evenmin onverantwoord zijn. Een regering kan voorzichtig zijn, en tegelijk samenwerken met een actief parlement, zodat de belangen van de burgers de komende maanden verdedigd worden.'

'Michel pleegt overspel'

De premier ging daarmee in tegen de oppositie, die er tijdens het debat op had aangedrongen dat Michel wel degelijk het vertrouwen van de Kamer vroeg. 

Peter De Roover, fractievoorzitter van de N-VA, zei bijvoorbeeld dat Michel 'overspel had gepleegd', wat hem 'een kater van hier tot in Marrakech' had opgeleverd. 'U houdt nu nog amper een derde van de zetels in de Kamer over', zei De Roover. 'Door ons weg te werken uit de regering, heeft u een vehikel geconstrueerd dat amper nog kan werken. Het mag duidelijk zijn dat hier sprake is van een nieuwe regering.'

De Roover: 'Er is de voorbije dagen enorm creatief omgesprongen met de spelregels. Er zijn weliswaar eerder al minderheidsregeringen geweest, maar die hebben in het verleden steeds de durf gehad zich eerst te presenteren aan dit huis. Tot zolang wordt uw nieuwe ploeg geacht zich terughoudend op te stellen. Doet u dat niet, dan zult u worden geconfronteerd met het feit dat u geen beslissingen kunt nemen in dit huis.'

'De mist waarin uw project momenteel gehuld is, dient bijgevolg eerst op te klaren vooraleer wij over kunnen gaan tot de orde van de dag', besloot De Roover.

Chaos

'U had al geen meerderheid aan Franstalige kant, maar nu bent u ook uw meerderheid aan Nederlandstalige kant verloren. Om uw postje als premier te redden, bent u blijkbaar tot alles bereid', zei Ahmed Laaouej (PS). 'U gaat zelfs niet naar de Koning, terwijl u ministerportefeuilles herschikt. Alles in uw belang, alles om uw post veilig te stellen. Waarom komt u niet naar hier om ons het vertrouwen te vragen?'

Staatsgreep

Laaouej: 'Politiek doen we om te werken aan een gemeenschappelijk project. U doet het tegendeel en benoemt uzelf tot premier van een minderheidsregering. U creëert chaos, maar verwijt anderen net dat te doen. Na uw bezoek aan Marrakech had u tenminste zelf moeten voorstellen hier in de Kamer een beleidsverklaring af te leggen. Het is duidelijk dat u het vertrouwen van de Kamer moet vragen.'

Vlaams Belang was net zo kritisch. 'Louis Michel (sic) heeft de afgelopen dagen een staatsgreep gepleegd, een coup d'état. Al schiet de couppleger alleen maar in zijn eigen voet', zei Filip Dewinter. 'Tegelijk liggen vele parlementsleden verlamd achter hun bankjes, verlamd van angst voor de reactie van de kiezer. We houden vandaag enkel maar een gedachtenwisseling, in plaats van echt te stemmen over het voortbestaan van deze regering. De kiezer betaalt intussen het gelag, want Marrakech komt er nu wel zeker.'

'Niemand in de steek laten'

In tegenstelling tot de oppositie sprongen de partijen die nog wel deel uitmaken van de minderheidsregering de premier uiteraard bij. 'Er is veel gezegd en geschreven over de vraag of er nu al dan niet vertrouwen moet gevraagd worden aan het parlement. De standpunten lopen uiteen. Wij willen het nu echter hebben over de toekomst: over wat ons te wachten staat de komende dagen, weken en maanden', zei Servais Verherstraeten (CD&V), wiens fractie de minderheidsregering wel blijft steunen. 'Er zijn legio zorgen, over de veiligheid, de economie en de koopkracht. We mogen de mensen die deze zorgen hebben, niet in de steek laten.'

'Democratie is ook besturen en voor oplossingen zorgen. Wij blijven de eerder gemaakte afspraken dus steunen. Een woord is een woord. Wij hopen dat de N-VA er zo ook over denkt, en vandaag niet zal bestrijden wat ze gisteren nog steunden.'

Patrick Dewael (Open VLD) riep de andere fracties dan weer op 'hun verantwoordelijkheid te nemen'. 'We kunnen hier allerlei moties ter stemming brengen, maar het land moet bestuurd worden. Niemand is er mee gediend dat allerlei hervormingen nu op de helling worden gezet. Denk aan de pensioenhervormingen, de arbeidsdeal en de koopkrachtverhoging. Iedereen die andere scenario's bepleit, zoals vervroegde verkiezingen, zorgt voor immobilisme, en daar is niemand mee geholpen.'