Minder banen geschrapt in 2017
Foto: anp
Niet alleen kwamen er de afgelopen jaren meer banen bij, er verdwenen er ook minder. Het aantal schrappingen was in tien jaar niet zo laag.

In ons land zijn er in de periode 2016/2017 netto 66.352 jobs  bijgekomen.  Het is een combinatie van een toename van de jobcreatie en een  verdere inkrimping van het aantal geschrapte jobs.  Dat blijkt uit een nieuw Dynam-Reg-rapport van het Leuvense onderzoeksinstituut Hiva. Dat brengt  jaarlijks de arbeidsmarktdynamiek in ons land en de gewesten in kaart.

Het aantal geschrapte jobs viel  in de periode 2016/2017 trouwens terug tot het laagste peil van net voor de crisis van 2008. De jobcreatie kan nog niet tippen aan het niveau van voor die crisis. Met 57 nieuwe banen per 1.000 bestaande jobs zitten we wel op het hoogste peil in vijf jaar. Maar nog een eind af van de 66 banen per 1.000 bestaande jobs die kort voor de crisis van 2008 werden gehaald.

Een andere signaal dat wijst op de aantrekkende economische conjunctuur: tussen 2014 en 2017 is de jobrotatie almaar toegenomen. Jaar na jaar veranderden meer mensen van baan. Tegelijk is het aantal voltijdse aanwervingen toegenomen van 50,5 naar 52,2 procent, terwijl het aantal deeltijdse jobs  gedaald is.

Vlaanderen was met een netto banen-aangroei van 42.000 goed voor 63 procent van de totale aangroei in ons land. Het is meteen het hoogste cijfer in vijf jaar, meldt de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA). Maar Vlaanderen moet Wallonië wel laten voorgaan als gekeken wordt naar de relatieve netto-aangroei. Wallonië was goed  voor een netto-aangroei van 19 jobs per 1.000 bestaande arbeidsplaatsen. Vlaanderen kwam uit op 18 per 1.000.