België is niet aantrekkelijk
Foto: photonews
Minder dan 1 procent van de mensen uit de Sub-Sahara wil naar België komen. Hoogopgeleiden uit de hele wereld verkiezen ook andere oorden.

Als iedereen in de wereld zijn plannen om te migreren zou uitvoeren, zou de Belgische bevolking met 17 procent groeien. In vergelijking met andere Europese landen is ons land niet zo aantrekkelijk. Nederland zou zijn bevolking met 29 procent zien toenemen, Spanje met 36 procent, Frankrijk met 44 procent en Duitsland met 45 procent.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Gallup, dat bij representatieve steekproeven in 152 landen aan de bevolking heeft gevraagd óf ze wil migreren, en zo ja naar waar. Zoals te verwachten zijn de populairste landen Nieuw-Zeeland (+231 procent), Singapore (+225 procent) en IJsland (+208 procent). Voor alle duidelijkheid: de cijfers geven de aantrekkelijkheid van een land aan, het zijn geen indicatoren voor de concrete migratieplannen van mensen.

Wat opvalt, is dat bij de inwoners van  de sub-Sahara (het gebied ten zuiden van de Sahara) België totaal niet scoort. Bijna een op de drie  sub-Saharianen droomt van de  Verenigde Staten,  7 procent zou naar Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk ­migreren, 5 procent naar Canada.

 ‘Minder dan 1 procent van de inwoners uit de Sub-Sahara zou willen verhuizen naar België’, zegt Julie Ray, onderzoekster bij Gallup.

Braindrain
Migratiedeskundigen gaan er meestal van uit dat migratie een positieve invloed heeft, zowel voor het land van herkomst als voor het nieuwe thuisland. Bijna alle Europese landen merken dat het opleidings­niveau van de bevolking zou stijgen, als alle would-be migranten hun wens zouden uitvoeren. Alleen in België zou het gemiddelde opleidingspeil met maar liefst 10 procent dalen. Concreet betekent dit dat het aandeel van de  inwoners met minimaal een ­bachelordiploma in de totale bevolking met 10 procent zou dalen.

Volgens Julie Ray komt dat omdat in België een op de vier hoogopgeleiden aangeeft te willen vertrekken, terwijl slechts 15 procent van de hoogopgeleiden wereldwijd naar ons land zou willen komen. Op dat vlak scoren wij veel slechter dan onze buur­landen, waar minder hoogopgeleiden  hun land willen verlaten. Bovendien zouden wij vooral laaggeschoolden  aantrekken.

‘Er ligt veel werk op de plank voor de Belgische ­opleidings- en onderzoekscentra om de ­wereld duidelijk te maken dat ze aantrekkelijk zijn’, zegt Ray. Ze merkt op dat ook het Verenigd Koninkrijk een braindrain zou kennen. Voor de Brexit-discussie steeg het opleidingsniveau na migratie met 21 procent, nu zou het land  1 procent achteruitgaan.

Aanvulling: Nieuw-Zeeland, Singapore en IJsland zijn niet de populairste migratiebestemmingen, wel de landen waar migratie de grootste impact op de bevolking zou kunnen hebben.