Federale regering

Hoe de Kamer het lot van
Michel II in handen heeft

11 december 2018wle

Premier Michel rekent op 'een minimum aan verantwoordelijkheidszin, ook bij de oppositie' om zijn regering na het vertrek een doorstart te geven. Maar het is de Kamer die beslist over het lot van de regering. Welke scenario's zijn mogelijk? Overloop zelf de mogelijkheden.